19.04.2013 piąte spotkanie z przedszkolakami

W piątek 19 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne (już piąte) spotkanie nestorek UTW z dziećmi z Przedszkola nr 26 w Opatowicach/Tarnowskich Górach w ramach cyklu edukacyjnego realizowanego przez Przedszkole ” Bajtle poznają Śląsk”.

Plan spotkania był następujący:
1) Przywitanie i nawiązanie do tematyki poprzedniego spotkania
2) Wiosna w przyrodzie i jak aktywnie korzystać z jej uroków
3) Chleb i jego miejsce w życiu każdego człowieka
W pierwszej części spotkania pani Ania rozmawiała z dziećmi o minionych świętach wielkanocnych, uwzględniając wcześniej poznane wyrazy/zwroty gwary śląskiej (palma, blumwaza, kołatka/klekotka, święconka, wuszt, zajonczek, jajca) Przy okazji pani Ania przeczytała życzenia w gwarze śląskiej, które otrzymała z okazji minionych świąt (wystąpiły w treści życzeń takie wyrazy, jak: hazok, kuko, krzok, bier, wyndzonka, Klara świyci, kibel). Następnie rozpoczęła się rozmowa o wiośnie, jej oznakach w przyrodzie oraz o możliwościach spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Przy okazji pani Ania nauczyła dzieci dwóch wyliczanek, które można wykorzystać podczas zabaw. Oczywiście wyliczanki zostały podane w wersji literackiej oraz w gwarze śląskiej. Oczywiście dzieciom spodobała się ta druga wersja.

Szły pchły koło wody. Lazły pchły koło wodypchła pchłę pchła do wody.
Jedna drugo sztuchła do wody
a ta pchła płakała, i ta piyrszo becała
że ją pchła do wody że ta drugo jom sztuchała
wepchała. Roz, dwa, czi, szukosz ty
Raz, dwa trzy, szukasz ty
Przez tropiki, przez pustynię bez gorąc, bez pustynia
Toczył zając wielką dynię. kuloł hazok wielko bania
Toczył, toczył dynie w dół, kuloł, kuloł bania w dół
Pękła dynia mu na pół! aże pękła mu na poł
Pestki z niej się wysypały, ziorka z ni się wysypały
Więc je zbierał przez dzień cały. musioł je zbierać bez dziyń cały
Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty!? Roz, dwa czi. Ile ziorek mosz dziś ty?

Poszerzeniem omawianego zagadnienia był wiersz pod tytułem ” Wadzioły sie sroki z wroblym” pani Reginy
Sobik. Wiersze czytała pani Teresa (dzieci poznały takie wyrazy, jak haja, zwada, furgać,klachule).

Podczas analizy treści wiersza dzieci wykazały się nie tylko zrozumieniem treści wiersza ale też znajomością ptaków i innych żyjątek ale także opowiedziały o przyczynach „zwady” w swoim gronie i sposobach rozwiązywania tych konfliktów. Po piosence zaśpiewanej przez przedszkolaki nastąpiła kolejna część spotkania.
Pani Helena przeczytała wiersz (oczywiście w gwarze śląskiej) ” Sznitka chleba”
Dyskusja o znaczeniu chleba w życiu człowieka była bardzo ożywiona. W trakcie rozmowy wystąpiły takie
słowa,jak sznitka, sznita pszoć, pszaja, styknonć, stykło, wyciepnonć, bajsnonć, kapecka, kapka i inne znane dzieciom wcześniej. Następnie pani Helena opowiedziała dzieciom o Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, a także przekazała na ręce Pań Przedszkolanek prezent od pana Piotra Mankiewicza(właściciela Muzeum). Jest to gra „Od ziarenka do bochenka”. Ponadto pani Helena od siebie podarowała wszystkim dzieciom książeczki do kolorowania związane zwytwarzaniem i poszanowaniem chleba.

Dzieci bardzo się ucieszyły, że mają zadanie domowe.
Spotkanie prowadziły panie: Domańska Helena, Majzner Teresa, Podstolec Anna

Opublikowane: 18 kwietnia 2013