07.11.2017 r. wykład dr. Antoniego Winiarskiego Tajemnice minerałów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachLudzkość od zarania dziejów zafascynowana była kamieniami, które pełniły nie tylko funkcję użyteczną, to z nich wyrabiano pierwsze narzędzia, ale także przedmioty ozdobne; miały jednak we wszystkich kulturach także znaczenie magiczne i symboliczne.
Jakie tajemnice skrywają minerały opowiedział studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW w swoim wykładzie „Tajemnice minerałów” doktor Antoni Winiarski.
Samo pojęcie kamień jest wieloznaczne- mogą to być minerały, skały a także kamienie pochodzenia organicznego jak na przykład perły, korale czy kość słoniowa. Wykładowca zaprezentował słuchaczom wybrane minerały, objaśniając na czym polega klasyfikacja minerałów, których zresztą jest zarejestrowanych obecnie aż 4600.Co ciekawe można przypuszczać, że poznawanie świata i kosmosu może tą listę powiększyć- na przykład w 1966 roku odkryto na Księżycu nowy minerał o nazwie armalcolite; w sumie na Księżycu odkryto 3 minerały.
Ciekawa okazuje się  perspektywa historyczna znaczenia w kulturze minerałów i w ogóle kamieni. Co ciekawe kamienie wykorzystywano w Chinach już 6-4 tysiące lat przed nową erą. O kamieniach-minerałach mówi Biblia i mają one wiele znaczeń i interpretacji; kamień jest symbolem Boga, Chrystusa i Kościoła. Doktor Winiarski przedstawił słuchaczom ciekawostki na temat minerałów- jakie mają właściwości, jak rosną i gdzie występują.
Opowieść o minerałach nie mogła się oczywiście obejść bez odniesienia do ich symboliki i znaczenia magicznego. Tu jednak wykładowca jak na naukowca przystało, radził zachować dystans i nie ulegać różnym sugestiom. Oczywiście pokazał jak reklamuje się cudowne właściwości minerałów i kamieni zwłaszcza na różnych tematycznych giełdach.

Z wielu ciekawych informacji, które przekazał słuchaczom dr Winiarski  warto jeszcze wspomnieć  o dziwnych właściwościach kamieni, na przykład kamieni rosnących i wędrujących- czyli pączkującego trowantu, występującego w Rumuni.
Okazuje się, że świat minerałów to ciągle jeszcze dziedzina wiedzy nie do końca odkryta. Sam wykładowca, doktor Antoni Winiarski emerytowany nauczyciel akademicki był związany  z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. To właśnie  pracując w tym zespole naukowym stał się współautorem zbadania i rejestracji 7 nowych minerałów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół  Nauk o Ziemi. Ma na koncie ponad 120 publikacji. Jest pasjonatem podróży i odkrywania świata- ma uprawnienia  przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek.
Wykład doktora Antoniego Winiarskiego w bardzo ciekawy sposób wyjaśniał tajemnice świata przyrody, był opowieścią o często magicznych zjawiskach. Urok minerałów i ich budowę słuchacze poznali także dzięki zdjęciom, które wykładowca wykonał sam. Zapewne patrząc na kamienie słuchacze będą wspominali wykład, który pozwoli ocenić piękno i urok minerałów.
Spotkanie z doktorem Antonim Winiarskim prowokuje do refleksji na temat doskonałości i tajemnicy świata. Przecież, jak pisał Zbigniew Herbert, jeden z największych polskich poetów, w wierszu „Kamyk”: „kamyk jest stworzeniem/doskonałym/(….)– Kamyki nie dają się oswoić/do końca będą na nas patrzeć/
okiem spokojnym bardzo jasnym”. Warto więc zachwycając się pięknem  świata poznać naukowe uzasadnienie tego co nas otacza i uświadomić swoje miejsce w tej przestrzeni.
Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 7 listopada 2017