20.11.2017 Wykład dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachSławni na tarnogórskiej ziemi Wpisanie Zabytkowej Kopalni Srebra, a co za tym idzie Tarnowskich Gór, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, a zapewne także dla Śląska, niezwykłym i ważnym wydarzeniem. To nie tylko pozwala cieszyć się z samego faktu istnienia w tak prestiżowym rejestrze pereł światowej kultury ale także pozwala uświadomić sobie i innym, że idea społeczeństwa obywatelskiego jest w naszym mieście obecna nie od dziś; przecież skarby, już światowego dziedzictwa górnictwa kruszcowego, ocalały dzięki społecznikom ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Ciekawą zaś historię srebrnego miasta, jego mieszkańców, a przede wszystkim śląskiej szlachty odkrywa, między innymi, doktor Arkadiusz Kuzio-Podrucki. 11 listopada bieżącego roku właśnie za propagowanie historii Tarnowskich Gór otrzymał szczególną nagrodę – nagrodę Srebrnego Skrzydła, przyznawaną przez Burmistrza Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla gwarkowego grodu. Doktor Kuzio-Podrucki, wespół z dr. Dariuszem Woźnickim, przeprowadził prace nad odnowieniem herbu miasta, który przywrócono piętnaście lat temu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów. Popularyzuje wiedzę o historii Śląska, wygłaszając wykłady i odczyty; jest na stałe związany z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dla którego od wielu lat wygłasza wykłady- wspaniałe gawędy historyczne pozwalające poznać tajemnice naszych przodków. Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku kolejną okazją do poznawania tajemnic historii Tarnowskich Gór. Tym razem słuchacze poznawali wydarzenia związane z wizytami sławnych, znaczących w swej epoce ludzi, którzy gościli w naszym mieście lub w szerszym ujęciu na ziemi tarnogórskiej w historycznej perspektywie od prawie początków miasta do okresu międzywojennego. W tym rejestrze wybitnych osobistości są głowy koronowane, arystokraci, naukowcy, pisarze i poeci, a także politycy. Zapewne szczególnie tajemniczym gościem był poseł turecki Aziz-Aly, wysłany przez sułtana Selima III z misją, zapewne dotyczącą obserwacji rozwoju gospodarczego i zastosowania nowoczesnej maszyny parowej w przemyśle. Tarnowskie Góry gościły tego egzotycznego gościa 2 lipca 1796 roku. Pasjonujących ciekawostek o gościach będących przejazdem lub „służbowo” dla obserwacji rozwijającego się przemysłu, lub ze względów politycznych jest bardzo dużo. Ale o tym zapewne warto przeczytać w nowym wydaniu pracy dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego i dr. Dariusza Woźnickiego pod tytułem „Sławni na ziemi tarnogórskiej”. Poznawanie historii ziemi tarnogórskiej, dziejów magnackich rodów śląskich jest dla słuchaczy UTW zawsze interesujące- mogą czuć dumę z małej ojczyzny i mieć poczucie bycia w miejscu tyleż ciekawym co nawet magicznym. Zapewne gawęda historyczna dr. Arkadiusza-Podruckiego potwierdziła słowa śląskiego pisarza i tarnogórzanina Bolesława Lubosza o genius loci naszego miasta. Zaś refleksję płynącą z wykładu wyrażają najpełniej słowa Cypriana Kamila Norwida: „Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.” Jest pewne, że dzięki wykładom- historycznym gawędom dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyrabiają sobie pozytywne opinie o historii swojej małej ojczyzny i że umacniają one poczucie patriotyzmu lokalnego. Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 20 listopada 2017