13-14 maja 2019

Juwenaliowe szaleństwa, hulanki, entuzjazm, fantazja i żywiołowość tarnogórskich studentów trzeciego wieku !

I TARNOGÓRSKIE JUWENALIA SENIORÓW 2019 już za nami. Dwa dni 13-14 maja były okazją do wspaniałej rozrywki. I choć pogoda deszczowa i chłodna to tarnogórscy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich goście wyśmienicie bawili się na „studenckich” juwenaliach.

W pierwszym dniu studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku  śpiewem prosili burmistrza Arkadiusza Czecha o klucz do srebrnego grodu, by rozpocząć tradycyjną zabawę studencką. Burmistrz uległ prośbie dojrzałych studentów:„ Panie Burmistrzu klucze  daj! Otwórz nam  bramy do Miasta Gwarków! Chcemy się bawić bo już maj !”.

Po wspólnym odtańczeniu na tarnogórskim Rynku poloneza bractwo studencie oddało się zabawie w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema” w Starych Tarnowicach. Czego tu nie było: międzypokoleniowy koncert,  w którym wystąpiły zespoły tarnogórskiej młodzieży, a więc Kwintet Dęty Państwowej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Grzegorza Waloszczyka, Zespół wokalny „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury kierowany przez Małgorzatę Zachnik, Zespół Studia Tańca MK trenowany przez Mateusz Mateję, dzieci ze Szkoły Suzuki prowadzonej przez Barbarę Plazę oraz gościnnie z występem kabaretowym Teatr Ludowy „Tradycja” z Alwerni; oczywiście nie zabrakło występów zespołów UTW.

No i na koniec, choć nie było króla Juliana to „ słodko , smacznie i zdrowo” rozśpiewane towarzystwo wyginało śmiało ciało. Dyskoteka dojrzałego człowieka kończyła pierwszy dzień spotkania studentów trzeciego wieku.

A w drugim dniu odbywały się warsztaty malarski i  florystyczny. Z zaplanowanych zajęć  sportowych odbył się marsz grupy nordic walking oraz sportowe zabawy na wesoło. Po wernisażu prac florystek i malarek  pracujących pod bacznym okiem swoich instruktorek, Beaty Hetmańczyk i Lucyny Mokrus – niestety nastąpiło bardzo oficjalne oddanie klucza do bram miasta wiceburmistrz Jolancie Tuszyńskiej. Pani wiceburmistrz  zapewniała studentów , że za rok na pewno będzie pogoda i władze chętnie oddadzą miasto igrom braci studenckiej.

Wielkim finałem był wybór miss i mistera juwenaliów 2019! Publiczność swoimi oklaskami zadecydowała, że tegoroczną miss została Barbara Holy, a misterem Jan Gajda.

Na zakończenie wysłuchano koncertu kwartetu smyczkowego „Altra Volta” w repertuarze przypominającym największe przeboje z polskich filmów. A ponieważ kończył się czas wesołej zabawy dojrzałych studentów UTW – do zagranego poloneza z filmu „Pan Tadeusz” cała sala ruszyła do tańca, kończącego to bezprecedensowe wydarzenie, które na pewno wpisze się w kalendarz ważnych imprez kulturalnych w mieście gwarków.

Całe wydarzenie prowokuje do refleksji zawartej w myśli Marka Twaina: „ Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.

Jednak to wielkie wydarzenie kulturalne, I Tarnogórskie Juwenalia Seniorów, prezentuje nasze miasto i jego mieszkańców jako środowisko młodych i kreatywnych bez względu na wiek. A tarnogórscy seniorzy mogą powiedzieć słowami honorowego tarnogórzanina, ks. Jana Twardowskiego: „(…) a nas cieszy pole różowe, kiedy wschodzi zboże(…) czujemy niewidzialne ręce, widzimy dalej i więcej”.

Juwenalia zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Tarnowskie Góry jako zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Członkowie TS-UTW  dziękują wszystkim, których wsparcie przyczyniło się do zorganizowania tegoż i wielu innych wydarzeń. Dziękujemy paniom: Katarzynie Smolorz z Fundacji Kompleks Zamkowy, Ewelinie Pankiewicz z Galerii Fitness , Annie Latacz z firmy koModa ,  panom:  Zygmuntowi Trąbie- prezesowi „Intergazu”,  Wojciechowi Żmudzińskiemu – naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM, Piotrowi Korabowi z pracownikami- Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta UM , Zdzisławowi Franusowi z pracownikami Referatu  Sportu i Zdrowia UM oraz harcerzom i komendantce Elżbiecie Pyce z Hufca Ziemi Tarnogórskiej ZHP za opiekę medyczną, a także nauczycielom i uczniom ZSG-H.

tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

zdjęcia: H. Domańska, A. Słabik, S. Szymczyk

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane: 16 maja 2019