29 czerwca 2019

Festyn parafialno-rodzinny w Dolnej

Na zaproszenie Pani Brygidy Kopa –sołtysa wsi Dolna , leżącej w województwie opolskim 29 czerwca 2019 r wzięliśmy udział w organizowanym tam Festynie Parafialno- Rodzinnym . Festyn ten został zorganizowany z okazji odpustu , gdyż zabytkowy kościół parafialny jest pod wezwaniem św Piotra i Pawła. Dolna – to wioska rolnicza, o której po raz pierwszy wzmiankowano w dokumentach z 1302 roku. Dopatrzyliśmy się powiązania jej dziejów z Tarnowskimi Górami. A to z tego powodu, że w 1615 roku wioskę tą kupił Georg von Reden – może tarnogórski Friedrich Wilhelm von Reden był jego potomkiem  ale tego nie wiemy. Wioska liczy 220 mieszkańców, którzy ujęli nas swoja gościnnością i tym, że tworzą bardzo zżytą ze sobą społeczność. Dowodem na to był fakt, że w festynie brali udział Ci najmłodsi ( 2-3 latkowie),  jaki i dojrzalsi mieszkańcy wsi.

Członkowie naszego stowarzyszenia zapewnili część artystyczną festynu . Zostaliśmy tam poleceni przez naszą Ewelinę, która również w Dolnej prowadzi zajęcia gimnastyczne. Program opracowany i prowadzony przez Henię Borkowską- Szmatloch w pierwszej części wykonywany był w gwarze śląskiej i przybliżał gościom  życie, zwyczaje, piosenki tego regionu. Wystąpili w nim Helenka Domańska , Henia Kańtoch, Terenia Kamińska , Henia i Andrzej Żurek oraz  członkowie zespołu teatralnego Andrzej Hajduk i Henia Borkowska-Szmatloch. Druga część to żywiołowe tańce, w tym taniec patrolu policyjnego  w wykonaniu zespołu gimnastyczno- tanecznego z Galerii Fitnessu prowadzonego przez Ewelinę Pankiewicz i przeboje muzyki rozrywkowej wyśpiewane przez Henię i Andrzeja Żurek .

A potem były tańce i swawole oraz  pyszne ciasta upieczone przez gospodynie z Dolnej. Spodobaliśmy się mieszkańcom Dolnej, otrzymując zaproszenia na następne ich imprezy.

Relacja :Magdalena Latacz

Zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 10 lipca 2019