30 września godz 16.30

Kompleks Zamkowy „U Wrochema” – Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
Rozpoczynamy trzynasty rok akademicki. Jego uroczysta inauguracja odbędzie się   w Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej znajdującego się w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”. Program uroczystości: 
– przywitanie słuchaczy i zaproszonych gości oraz wystąpienie  prezesa Stowarzyszenia,
– Gaudeamus igitur,
– immartykulacja nowych słuchaczy,
– wykład inauguracyjny.
Opublikowane: 10 lipca 2019