Lato 2021

„Samozwańczy Patrol Rowerowy” w akcji

Rozpoczęły się ” kontrole ” ogródków naszych słuchaczy. Słowo „kontrole ” prosimy traktować  z przymrużeniem oka,   bo polegają one głównie na towarzyskich odwiedzinach. Choć nie do końca , bo są  także okazją do pochwalenia się swoimi uprawami , unikatowymi oraz  najbardziej popularnymi kwiatami, sposobem  zagospodarowania ogrodu,  itp

Kontrolę sprawuje „Samozwańczy Patrol Rowerowy” w osobach  Basi Holy i Bogusi Sukiennik . Kontrolerzy nie wiedzą kto posiada ogród i jak na razie odwiedzają ubiegłorocznych słuchaczy ( akcja tak trwała już w zeszłym roku). Jeżeli macie ochotę je zaprosić to dzwońcie do Bogusi Sukiennik tel 798 379 359.

Poniżej fotograficzne relacje z odwiedzin u:

Grażyny Jurek , u której gościnnie przebywała  Hania Bednarz

 

 

 

 

 

Marysi i Jasia Marulewskich

 

 

 

 

 

 

Basi Brzozy

Opublikowane: 27 lipca 2021

Do 22 sierpnia 2021

Zapisy na marsz pieszy na orientację pt „W poszukiwaniu skarbu Gwarka”

31 sierpnia  2021 r w godzinach od 15.00- 18.00 w Parku Repeckim zapraszamy na  marsz pieszy  pt „W poszukiwaniu skarbu Gwarka”. Impreza jest organizowana w ramach zadania publicznego z turystki kwalifikowanej i wspierana przez Gminę Tarnowskie Góry.

Do pokonania będzie odcinek ok.  3  kilometrowy w Parku Repeckim. Zostaniemy podzielenie na 10 osobowe grupy.   Uczestnicy marszu na podstawie otrzymanych map, kompasów oraz odbiorników GPS podążać będą śladem Gwarka. Do odnalezienia będzie 5 punktów z zadaniami oraz finałowy punkt z nagrodą. W każdym z punktów uczestnicy  spotkają się z instruktorem , który przydzieli im zadania związane z topografią, historią i kulturą Tarnowskich Gór. Za poprawną odpowiedź dostaną 1 element kodu. Muszą zebrać wszystkie elementy kodu i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Dzięki temu możliwe będzie otwarcie skrzyni, w której znajduje się SKARB GWARKA.

Przygotowanie i prowadzenie  marszu powierzono  wyspecjalizowanej firmie .  Dla uczestników przewidziane są nagrody.

Udział w marszu jest bezpłatny dzięki wsparciu finansowemu  , które otrzymaliśmy z Gminy Tarnowskie Góry.

Zapisy  do 22 sierpnia br przyjmuje Hania Bednarz tel 514 748 349

Opublikowane: 9 lipca 2021

Kwiecień 2021

Zaczynamy realizację zadania publicznego „Jestem seniorem i jestem aktywny” wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry

W wyniku ogłoszonego przez Gminę Tarnowskie Góry konkursu na realizację zadań publicznch z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 otrzymaliśmy 6000 zł dotacji na zadanie”Jestem seniorem i jestem aktywny” . Środki stowarzyszenia zaangażowane w to zadanie to kwota 1000 zł, wpłaty adresatów zadania 1850 zł  a wkład osobowy niefinansowy wynosi 500 zł. Zadanie będzie realizowane od kwietnia br i trwać będzie aż do wyczerpania przyznanych środków . Polegać  będzie na organizowaniu i prowadzeniu zajęć z rekreacji ruchowej , w szczególności z aerobiku, yogi , ćwiczeń ruchowych, nordic walking oraz gimnastyki z tańcem i w wodzie. Zajęcia będą się odbywały online i w przestrzeni otwartej za wyjątkiem areobiku, gimnastyki w wodzie oraz ćwiczeń ruchowych w galerii fitnessu. Rozpoczęcie tych ostatnich uwarunkowane jest zniesieniem zakazów epidemiologicznych.

Przyznana dotacja sprawiła, że odpłatności za zajęcia wynosić będą 25 % dotychczasowej odpłatności. tj

areobik, yoga, gimnatyka z tańcem 3 zł/zajęcie

ćwiczenia ruchowe i nordic walking 12 zł/m-c

Oprócz osób uczestniczących w tych zajęciach od początku roku akademickiego 2020/2021 zapraszamy wszytskich chętnych . Osoby chętne niech się skontaktują z Marysią Marulewską- Gołąbską tel 691 099 931

 

Opublikowane: 11 kwietnia 2021

Marzec 2021 rok

Warsztaty malarskie z podstaw rysunku – online

10Zapraszamy do udziału w warsztatach malarskich  prowadzonych online przez Beatę Hetmańczyk. Warsztaty były jednym z elementów realizowanego projektu dotowanego przez Województwo Śląskie pt ‚Tarnogórska Akademia Seniora”. Pani Beata prowadzi w naszym uniwersytecie zajęcie z malarstwa .  Jest także  prezesem prężnie działającego Stowarzyszenia Artystów Śląskich „STAŚ”.

Udostępniamy  poniżej filmiki skierowane dla osób, które
–  chcą zacząć przygodę z malarstwem, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać,
–  malują, chcą się rozwijać, korzystać z  nowych inspiracji,
–   chcą wejść w świat malarstwa a nie wiedzą czy umią malować.

Ta „przygoda malarska”  sprawia, że oglądając film możecie go zatrzymać lepiej zapoznając się z prezentowaną kwestią , możecie go oglądać w dowolnym dla Was czasie  i ile razy chcecie.

 


 

 


 


Prezentujemy prace malarek uczęszczających na zajęcia z malarstwa inspirowane powyższymi filmami
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego

       w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”

 

 

Opublikowane: 10 kwietnia 2021

Do 9 marca 2021

Zapisy na bezpłatne warsztaty komputerowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach komputerowych pn. „Latarnicy 2020” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Warsztaty poprowadzi Dominika Charyton – tarnogórzanka , pedagog, doradca zawodowy, specjalista ds Business Intelligence oraz  trener pakietu Office.
Warsztaty skierowane są do osób powyżej 18 roku życia czyli dla seniorów też. Zajęcia mogą rozpocząć się już w  marcu  i  trwać do lipca, w dowolnie ustalonych terminach.  Mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo  ( grupa = 4 osoby) , drogą online i stacjonarnie.  Dla każdego uczestnika lub grupy przewidzianych jest minimum 6 godzin zegarowych  szkolenia  .

Tematyka warsztatów to szkolenia merytoryczne związane z korzystaniem z e-usług publicznych,

kwestie związane z bezpieczeństwem, bankowością, portalami ułatwiającymi  samoedukację online czy usługami online, pakietem Office.  Program może być  dostosowany do osób, które rozpoczynają bądź chcą rozpocząć korzystanie z komputera lub urządzeń multimedialnych. Tematyka warsztatów jest otwarta  i może być na bieżąco modyfikowana .
Do 9 marca br Barbara Holy tel 669 710 574 , w godzinach od 12.00-14.00 prowadzić będzie zapisy na warsztaty oraz udzielać będzie  informacji w przedmiotowej sprawie.
Opublikowane: 3 marca 2021

31 grudnia 2020

Zakończyliśmy realizację zadania wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry „Sport dla seniora”

Od 1 września do 31 grudnia 2020 realizowaliśmy zadanie publiczne wspierane przez Gminę Tarnowskie Góry pt.”Sport dla seniora”. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 746 zł , z czego dotacja Gminy stanowiła 5000 zł, środki stowarzyszenia oraz wpłaty uczestników zadania 5246 zł a wkład osobowy          ( praca społeczna członków stowarzyszenia ) 500 zł.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć rekreacji ruchowej takich jak : areobik, yoga, gimnastyka z tańcem, gimnastyka w wodzie i ćwiczenia ruchowe. Realizację przedmiotowego zadania utrudniły obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią koronawirusa . Najpierw wiązało się to z ograniczeniem osób w ćwiczących w grupie a następnie  całkowitym wstrzymaniem zajęć. Jednak nie tak do końca , bo niektóre z nich  odbywały się w formie online – gimnastyka z tańcem i yoga a także w przestrzeni otwartej – ćwiczenia ruchowe.  Nie wszyscy uczestnicy zadania skorzystali z tej formy prowadzenia zajęć . Barierą był brak odpowiedniego sprzętu , dostępu do internetu  i umiejętności informatycznych . Uczestnicy zadania podkreślali potrzebę podnoszenia aktywności fizycznej , głównie z uwagi na poprawę sprawności funkcjonalnej organizmu .

W zadaniu od września do grudnia 2020 r łącznie uczestniczyło 130 osób a wsparcie finanowe Gminy spowodowało niższą o 50 % odpłatność za uczestnictwo w nich.

Opublikowane: 31 grudnia 2020

22 grudnia 2020

Życzenia świąteczne naszych słuchaczy

Życzeń nigdy nie za dużo. Przesłali je nasi słuchacze z myślą o tych, z którymi nie  mogą się spotkać i których im brakuje .

Grupa ćwiczeniowo – ruchowa oraz „nordic walkingowa”  z Eweliną Pankiewicz przed rozpoczęciem zajęć w Parku Repeckim z Eweliną życzy

Nasze niestrudzone Aniołki – Bogusia i Basia oraz maestro Iza Lysik-Różańska zaśpiewały dla Was  kolędę. A życzeniami są przesłane serduszka.

 

 

Zespół taneczny”Sie chce”  w nowym tańcu w choreografii Marzenki Kobryń oraz w nowych strojach.

 

Śpiewający prezent przesyła Adam Witkowski – wnuk naszej Marylki Witkowskiej

 

 

Opublikowane: 21 grudnia 2020

16 grudnia 2020

Zrealizowaliśmy zadanie publiczne „Tarnogórska Akademia Seniora” dotowane przez Zarząd Województwa Śląskiego

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe  z Zarządu Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego pn.”Tarnogórska Akademia Seniora”. Wartość calego projektu wyniosla 5023 zł, z czego 4473 zł stanowiła dotacja a 550 zł to wklad własny stowarzyszenia (osobowy 300 zł i finansowy 250 zł) Projekt  realizowany był od 9 listopada 2020 i trwać będzie do 16 grudnia 2020 r.

Celem projektu było  aktywizowanie seniorów w okresie trwającej pandemii  . Aktywizacja ma ich inspirować  do kreatywności, twórczego wysiłku oraz pokonywania barier w udowodnieniu, że seniorzy potrafią opanować nowe umiejętności i wykorzystać je w swoich projektach .Celem projektu  była także   pomoc w  zminimalizowaniu  stresu , poczucia zagrożenia, niepewności , izolacji społecznej  wywołanej sytuacją związaną z koronawirusem a także integracja seniorów.

W ramach zadania seniorzy wzięli  udział w warsztatach edukacyjno-artystycznych takich jak:

1/ warsztatów   językowych (angielski, niemiecki i rosyjski) dla 8 grup o różnym stopniu umiejętności. Warsztaty  odbywały się w formie online z wykorzystaniem aplikacji ZOOM oraz komunikatora WhatsApp. Odbyły się 24 zajęcia, w których uczestniczyło 58 osób.

2/ warsztatów artystycznych tj malarskich i z rękodzieła artystycznego prowadzonych  w formie filmów instruktażowych udostępnianych na stronie stowarzyszenia www.utwtg.pl  czyli dostępne  dla osób zapisanych na te zajęcia , jak i wszystkich zainteresowanych .  Natomiast uczestnicy warsztatów florystycznych spotykali się  online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wykonane   podczas warsztatów artystycznych prace prezentujemy w relacjach na stronie internetowej stowarzyszenia i facebooku. W warsztatach artystycznych wzięło udział 39 osób oraz osoby, które korzystały z filmów instruktażowych.

Uczestnikami warsztatów  językowych i artystycznych  byli słuchacze, którzy w roku akademickim 2020/2021 zadeklarowali chęć uczestniczenia w uprzednio wymienionych zajęciach . Zajęcia  prowadzili  dotychczasowi wykładowcy. Natomiast warsztaty malarskie i z rękodzieła udostępnione zostały  dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego

w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”

 

 

Opublikowane: 19 grudnia 2020

14-15 grudzień 2020

Trzecie warsztaty florystyczne w ramach zadania „Tarnogórska Akademia Seniora”

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Tematyką trzecich i ostatnich już warsztatów florystycznych  w ramach zadania publicznego”Tarnogórska Akademia Seniora” były stroiki świąteczne.  Wykonywane były w formie klasycznej, jak i z wykorzystaniem figur geometrycznych . Obydwie grupy spotkały się online a warsztaty prowadziła Lucynka Mokrus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane: 15 grudnia 2020

7-8 grudnia 2020

Drugie warsztaty florystyczne w ramach zadania „Tarnogórska Akademia Seniora

Odbyły się kolejne  warsztaty florystyczne w ramach zadania „Tarnogórska Akademia Seniora” . Uczestniczyły w nich dwie grupy prowadzone przez Lucynę Mokrus  za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Grupa pierwsza  wykonywała „Kompozycje kwiatowe w naczyniu”. Natomiast dla drugiej grupy inspiracją były zbliżające się  Święta Bożego Narodzenia  a tematem  „Bukiet świąteczny”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego

w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora

Opublikowane: 9 grudnia 2020