9 listopada 2019

Zespoły taneczne na III Festiwalu Tańca „Senior Dance” w Wodzisławiu Śląskim

W Wodzisławskim Centrum Kultury odbył  się III Festiwal Tańca „Senior Dance”, dedykowany zespołom tanecznym w kategorii wiekowej 50+ działającym przy stowarzyszeniach uniwersytetów III wieku, fundacjach i domach kultury. Imprezę zorganizowali: Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Szkoła Tańca „Dance Floor Kings”.Impreza nie miała charakteru konkursowego. W festiwalu wzięło udział ok 160 tancerzy

Celem imprezy była popularyzacja zespołowych form tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja środowisk UTW.

Nasz uniwersytet był reprezentowany przez:

  • Grupę Taneczną „Sie chce”  w dynamicznym , pełnym pasji i elegancji tangu pt „Zatańcz ze mną” w choreografii Marzeny Kobryń ze Studia „MK”.
  • Formację Taneczną „Bokwa” w tańcu łączącym ćwiczenia fitnessu z kick boxingiem . Układ taneczny opracowała Ewelina Pankiewicz z Galerii Fitnessu.

Występy naszych zespołów spotkały się z dużym aplauzem zgromadzonej na sali widowni.

Udział w festiwalu „Senior Dance” był wspierany przez Gminę Tarnowskie Góry w ramach realizacji zadania publicznego” Artystyczne spotkania seniorów”

 

Zdjęcia : Ewa Słabik i Helena Domańska

             

Opublikowane: 12 listopada 2019

7 listopada 2019

Zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Kontynuacją wykładu poświęconego powstaniom śląskim była wizyta w Muzeum Powstań Sląskich w Świętochłowicach.

Muzeum Powstań Śląskich znajduje się w zabytkowym budynku przy ul. Polaka 1. Obiekt został wybudowany wg projektu Emila i Georga Zillmannów w 1907 r. na potrzeby zarządu obszaru dworskiego Księcia Donnersmarcka. W latach 1916 – 1939 mieścił się w nim Urząd Gminy Świętochłowice, w okresie II wojny światowej niemiecka Schutzpolizei, w latach 1945 – 1989 komenda milicji, a od 1989 roku – policja. W noc sylwestrową 1999/2000 roku budynek spłonął, a przez następne kilkanaście lat niszczał, oczekując na remont. Rada Miejska w Świętochłowicach w 2012 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu w nim Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  Wiosną 2013 roku rozpoczęła się rewitalizacja obiektu.

Muzeum Powstań Sląskich to placówka, która powstała zgodnie z najnowszymi trendami muzealnictwa, jako muzeum narracyjne, prezentujące zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki i reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiotami. Za pomocą elementów multimedialnych oraz filmów,   zostaliśmy przeniesieni w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku.   Bardziej dociekliwi mogli korzystać ze  stanowisk multimedialnych,  pogłębiając tym samym swoją wiedzę.

Zgodnie stwierdziliśmy, że miejsce to jest obowiązkowe do odwiedzenia dla każdego kogo interesuje historia Śląska.

Zdjęcia: Helena Domańska i Ewa Słabik

          

Opublikowane: 8 listopada 2019

18 października 2019

Wernisaż prac malarskich słuchaczy UTW w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Wernisażem prac malarskich  zakończyliśmy realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranego przez Powiat Tarnogórski pn „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych z Powiatem Tarnogórskim”. Wernisaż  był  efektem wyjazdowych spotkań historycznych do Brynka, Nakła Śląskiego, Kamienia Śląskiego i Pławniowic. W spotkaniach tych  uczestniczył znawca rodów magnackich dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki oraz ok 100 słuchaczy UTW a wśród nich 20 osobowa grupa malarska.  Artyści podczas wyjazdów zbierali materiał w formie fotografii , aby wykorzystać go podczas trzydniowego pleneru malarskiego w Pławniowicach. Tematem przewodnim pleneru malarskiego było ukazanie walorów i piękna zwiedzanych obiektów a także ukazanie urokliwej przyrody związanej z tymi miejscami.

Powstałe podczas pleneru prace pokazano podczas wernisażu, który odbył się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim . Wystawę otworzyła Magdalena Latacz- prezes stowarzyszenia  , Stanisław Zając – dyrektor Centrum oraz Beata Hetmańczyk- prowadząca zajęcia z malarstwa . Kolejno przedstawiani artyści w osobach – Maria Koffmahn, Irena Dietz, Mieczysław Filipiak, Józef Borycka, Krystyna Bogacz, Urszula Brysz, Bogusława Gajdos, Henryka Kańtoch, Ludmiła Lechowicz, Maria Scheja , Irena Krzywiecka, Aleksandra Moch, Rozwita Staniszewska, Anna Wilk, Teresa Starzec, Henrietta Hoefler, Halina Nogalska, Barbara Pawlak i Beata Hetmańczyk,  stojąc przy swoich obrazach wyjaśniali jakie było podłoże ich inspiracji , co obrazy przedstawiają i jaką techniką zostały wykonane .

Niespodziankę , szczególnie zarządowi stowarzyszenia sprawiła Ola Moch wręczając prezesowi własnoręcznie namalowany obraz, przedstawiający pięć rosnących makówek , w których znajdowało  się ok 600 ziarenek . Ta alegoria nawiązywała do składu osobowego stowarzyszenia – makówki to zarząd  a tkwiące w nich ziarenka to słuchacze.

Uroczystość swoimi przepięknymi piosenkami uświetnili Henryka i Andrzej Żurek a o podniebienia przybyłych gości zadbały Grażyna Jurek, Helena Domańska i Magdalena  Latacz serwując własnoręcznie upieczone ciasteczka .

Zarząd stowarzyszenia i słuchacze dziękują dyrektorowi – Stanisławowi Zającowi oraz pracownikom Centrum Kultury Śląskiej za pomoc w zorganizowaniu wernisażu.

 

Opracowała: Magdalena Latacz

Zdjęcia: Helena Domańska

             

Opublikowane: 21 października 2019

5 października 2019

Wyróżnienia na VI Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów

W tym roku na oświęcimskiej scenie zaprezentowały się aż 43 zespoły, w sumie ponad 800 uczestników z: Alwerni, Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Jaworzna, Kłomnic, Libiąża, Oświęcimia, Miechowa, Pszczyny, Siewierza, Słomnik, Świątnik Górnych, Tarnowskich Gór, Tczewa, Wodzisławia Śląskiego, Wojkowic, Zawiercia oraz Żor.

Prezentacje konkursowe w pięciu kategoriach: małe formy teatralne, chóry, kabaret, zespoły wokalne i taniec, oceniało jury w składzie: Lidia Bogaczówna (aktorka), Włodzimierz Jasiński (aktor, pedagog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog wokalny), Bernadetta Stawowczyk-Zemanek (muzyk, pedagog, dyrygent), Karolina Niedziela (instruktor tańca) oraz Jacek Kremer (instruktor tańca). Jury przyznaje tylko jedną nagrodę i wyróżnienia w każdej kategorii.

Tarnogórski uniwersytet reprezentowali : zespół teatralny ze spektaklem „Dwa serca” wyreżyserowanym przez Henię Borkowską-Szmatloch, Terenia Kamińska z monologiem”Sexy i Jo”( kabaret), zespół wokalny pod dyrekcją Izabeli Lysik – Różańskiej w repertuarze rockowym, zespół taneczny w tańcu pt „Zatańcz ze mną” w choreografii Marzeny Kobryń oraz formacja taneczna z Galerii Fitnessu w tańcu”Bokwa” w choreografii Eweliny Pankiewicz. Wszystkie nasze występy zostały mocno oklaskiwane przez licznie zgromadzoną , uniwersytecką publiczność . Również jury doceniło nasze występy przyznając wyróżnienia Tereni Kamińskiej, zespołowi wokalnemu i tanecznemu.

Gratulujemy naszym artystom.

Udział w imprezie był wspierany przez Gminę Tarnowskie Góry w ramach realizacji zadania publicznego „Artystyczne spotkania seniorów”

Opracowała: Magdalena Latacz

         

Opublikowane: 8 października 2019

2-4 października 2019

Plener malarski w Pławniowicach w ramach zadania „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych z Powiatem Tarnogórskim”

Grupa malarska pod kierownictwem instruktora Beaty Hetmańczyk przez 3 dni brała udział w plenerze malarskim w Pławniowicach. Materiały do powstających tam prac artystki zbierały podczas wyjazdów do pałaców w Brynku, Nakle Śląskim, Kamieniu Śląskim i Pławniowicach. Prace  wykonywane zostały w różnej technice malarskiej.Będziemy je mogli podziwiać 18 października br o godz. 16.30 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Plener oprócz jego roboczej funkcji był także  okazją do bliższego poznania się, wymiany doświadczeń , poznania technik malarskich oraz czasem spokojnej pracy twórczej pod okiem naszej instruktorki Beatki Hetmańczyk.

Opracowała:Magdalena Latacz

Zdjęcia: Helena Domańska

Opublikowane: 7 października 2019

26 wrzesień 2019

„Nowy blask starej zbroi czyli rzecz o zakonach rycerskich”- relacja z konferencji

Mszą świętą w kościele pw Św Marcina w Starych Tarnowicach zainaugurwano konferencję pt „Nowy blask starej zbroi czyli rzecz o zakonach rycerskich”. Koncelebrował ją biskup gliwicki Jan Kopiec a uczestniczyli w niej : Jego Cesarska Wysokość Konstantin Habsburg- Lothringer oraz  przedstawiciele zakonów rycerskich tj Zakonu Maltańskiego, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Zakonu Rycerskiego Świętego Sebastiana, templariusze, lazaryci burbońscy i lazaryci orleańscy. Zakony te posiadają protektora lub wielkiego mistrza pochodzenia dynastycznego oraz opiekę duchową Kościoła w randze co najmniej biskupa. Zarówno podczas mszy , jak i na otwarciu konferencji w Zamku „U Wrochema” podkreślany był temat wiarygodności idei rycerskich we współczesnym czasie.

        

Opublikowane: 26 września 2019

8 wrzesień 2019

Gwarki 2019 – pochód gwarkowski

Udział słuchaczy UTW w pochodzie gwarkowskim to też już  tradycja. Wystąpiliśmy w grupie reprezentującej organizacje pozarządowe . Gwarkowskiej widowni pokazaliśmy namiastkę tego co oferujemy słuchaczom . W pochodzie wystąpiły: florystki z ukwieconymi nakryciami głowy , policyjna formacja pod przewodnictwem Eweliny Pankiewicz z Galerii Fitnessu  konwojująca groźnego więźnia ( Terenię Kamińską) , słuchacze – Ci najbardziej aktywni – z akcesoriami sportowymi, reprezentantki zespołu wokalnego w rockowym przebraniu, Miss i Mister Tarnogórskich Juwenaliów Seniorów- Basia Holy i Janek Gajda  w samochodzie użyczonym i udekorowanym przez Michała Sporonia oraz zarząd stowarzyszenia. Nad organizacją i wystrojem naszej grupy czuwała Grażyna Jurek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pochodu za reprezentowanie nas w tym wydarzenia.

 

Opracowała: Magdalena Latacz

Zdjęcia : Alek Słabik

 

     

Opublikowane: 10 września 2019

7 września 2019

Udział w programie telewizyjnym TVP 3 Katowice ” Studio 3 na lato”

TVP3 Katowice podczas  wakacyjnego  szlaku zawitała 7 września 2019 r do Tarnowskich Gór. W programie „Studio 3 na lato” pokazano historię i kulturę naszego miasta ,  ofertę turystyczną , wiele miejsca poświęcono Gwarkom 2019, które właśnie rozpoczęły się w naszym mieście.Przeprowadzono na żywo wiele wywiadów m.in z Burmistrzem Miasta Arkadiuszem Czechem , z prezesem SMZT  Zbigniewem Pawlakiem oraz z osobami związanymi z organizacją Gwarków .  W tym znamienitym gronie wystąpiło również nasze stowarzyszenie. Reprezentował nas zespół wokalny ‚a-gie” w repertuarze i przebraniu rockowym  . Był również krótki wywiad z prezesem stowarzyszenia – Magdaleną Latacz i dyrygentką zespołu Izabelą Lysik -Różańską. Towarzyszyli nam, ubrani w zielone koszulki słuchacze  uczęszczający na gimnastykę w galerii fitnessu z instruktorką Eweliną Pankiewicz oraz najbardziej aktywni  słuchacze

Program można zobaczyć pod adresem mailowym     www.katowice.tvp.pl/33053912/studio-3-na-lato

 

Opracowała: Magdalena Latacz

Opublikowane:

6 września 2019

Narodowe czytanie 2019 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Tradycyjnie już wspólnie z Centrum Kultury Śląskiej  przystąpiliśmy do 8 edycji  NARODOWEGO CZYTANIA. Podczas tegorocznej  odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  następujące Nowele polskie:
  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
  2. Dym – Maria Konopnicka
  3. Katarynka – Bolesław Prus
  4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
  5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
  6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
  8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

” Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Wspólnie z naszymi słuchaczami – Heleną Domańską, Teresą Majzner, Henryką i Andrzejem Żurek- fragmenty nowel czytali :  wicestarosta Sebastian Nowak, członek Zarządu Stanisław Torbus, dyrektor CKŚ Stanisław Zając, Benedykt Guzy z Urzędu Gminy Świerklaniec, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Wyboru fragmentów nowel zaprezentowanych podczas spotkania dokonała Stanisława Szymczyk  a Narodowe czytanie poprowadził Michał Sporoń – viceprezes stowarzyszenia .

Zdjęcia : Michał Kampa

Opracowała: Magdalena Latacz

Opublikowane:

Lipcowe wydarzenia kulturalne 2019

Wernisaż malarski oraz „Barbórka w środku lata 2019”

Wernisaż malarski w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

W lipcu odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny organizowany przez Stowarzyszenie Artystów Śląskich”STAŚ”, którego prezesem jest Beata Hetmańczyk , prowadząca u nas warsztaty malarskie. Artystów można było  spotkać niemal w każdym zakątku naszego powiatu. Zwieńczeniem pleneru był wernisaż , który odbył się 12 lipca 2019 r w  Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wśród prezentowanych prac były również obrazy naszej koleżanki Ireny Dietz, która podczas pleneru pełniła także rolę tłumacza.  Na wernisażu pojawiła się spora grupa sympatyków naszej Beatki co zostało uwiecznione na fotografiach wykonanych przez Helenkę Domańską.

   

Barbórka w środku lata 2019

Następnego dnia tj 13 lipca rozpoczęło się święto górnicze organizowane przez gminę Tarnowskie Góry pt „Barbórka w środku lata 2019”   A dlaczego Barbórka w lipcu ? Wytłumaczył to Mariusz Jarzombek ( prowadzący imprezę) , że Bergfest czyli święto górnicze – jeszcze nie jako barbórka – obchodzone było  w Tarnowskich Górach już w końcu XVIII wieku właśnie w połowie lipca. Święta Barbara patronką górników stała się w połowie tego samego wieku (w sierpniu!) także w mieście gwarków. Lipiec to też miesiąc , w którym w 2017 r  pogórnicze zabytki miasta wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oczywiście najważniejszym punktem były uroczystości związane z 235 rocznicą odkrycia złóż srebrnośnych w szybie Rudolphine . Uczestniczyła w nich nasza Starka – Helenka Domańska w swoim stroju śląskim. W Winiarni Sedlaczek śpiewaliśmy pieśni górnicze a o obyczajach górniczych mówiła Beata Kiszel – dyrektor tarnogórskiego muzeum. W bogatym programie święta  znalazł się także występ naszego zespołu teatralnego ze spektaklem ” Na ławeczce pod familokiem” . Miłym  zaskoczeniem był dla nas udział Michała Sporonia- naszego wiceprezesa w tarnogórskim pokazie mody.

           

Opracowała: Magdalena Latacz

Zdjęcia: Helena Domańska

Opublikowane: 28 lipca 2019