30 września 2019

XIII rok akademicki 2019/2020 otwarty

W sali Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej w Kompleksie „U Wrochema” zainaugurowaliśmy XII rok akademicki. Oprócz licznie zgromadzonej braci studenckiej w uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Arkadiusza Czecha -Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry , Łukasza Garusa -v-ce przewodniczącego Rady Miejskiej,  Barbary Dziuk i Tomasza Głogowskiego- parlamentarzystów , Lucyny Ekkert- radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisława Zająca- dyrektora CKŚ w Nakle Śląskim, Stanisława Wyciszczaka- z-cy przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów III wieku z Piekar Śl i Bytomia. W inauguracji uczestniczyli także nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia fakultatywne.

Obecnych przywitała  prezes Magdalena Latacz , która swoje wystąpienie rozpoczęła od zacytowania myśli Emanuela Szmichta  ” Im bardziej człowiek się starzeje, tym większym smakiem musi się wykazać , żeby docenić życie”. Kontynuując tą myśl  podkreśliła, że słuchacze UTW są mistrzami w smakowaniu życia i docenianiu jego walorów. Życzyła im, aby w nadchodzącym roku akademickim mieli wilczy apetyt na życie i odkrywali w nim nieznane dotychczas smaki.   Życzenia do zebranych skierowali również zaproszeni goście.

Rytuał inauguracji roku akademickiego rozpoczęto od odśpiewania najstarszej pieśni żaków Gaudeamus igitur…, którą zaintonowali i wraz ze słuchaczami odśpiewali Henia i Andrzej Żurek. Potem nastąpiło pasowanie na słuchacza UTW. Reprezentantom nowych słuchaczy legitymacje wręczył Burmistrz Arkadiusz Czech .

Wykład inauguracyjny pt”Różne kategorie szczęścia” wygłosili Ewa Szeliga , Katarzyna Rawluk a dopełniły go wypowiedzi naszych najstarszych słuchaczy w filmie nakręconym przez Krzysztofa Nikla we współpracy ze Stanisławą Szymczyk.

Był jeszcze słodki epizod- wszyscy słuchacze zostali poczęstowani przez Burmistrza Arkadiusza Czecha lizakami, na opakowaniach których figurowała logo „I love TG”

Opracowała: Magdalena Latacz

Zdjęcia: Helena Domańska

               

Opublikowane: 3 października 2019

27 maja 2019

Senior aktywny i bezpieczny konsument – relacja z wykładu

Obraz główny

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów, Barbarą Mrożek było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania zmieniającego się prawa konsumenckiego.

Problemy konsumentów są tematem coraz częściej podejmowanym na co bez wątpienia ma wpływ rozwój usług i ogromna oferta sprzedaży towarów. Jednocześnie w tych dynamicznie zmieniających się warunkach rynku konsumenckiego często senior staje się przedmiotem manipulacji i ulega presji marketingu, popadając czasem w pułapki „handlowe”. W sytuacji czasem bardzo trudnej relacji kupujący- sprzedający bez pomocy rzecznika konsumentów nie sposób wybrnąć z trudnej sytuacji.

Panią Barbarę Mrożek, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, słuchacze UTW już znają z wcześniejszych spotkań- wykładów; ale znają także z licznych spotkań indywidualnych kiedy pomagała im rozwiązać ich trudne sprawy. Wykład-porady pani Rzecznik na pewno pomogą seniorom uważnie dokonywać różnego rodzaju zakupów, podpisywać umowy czy w ogóle odnajdywać się na rynku konsumenckim.

Opracowała: Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Senior aktywny i bezpieczny konsument!Senior aktywny i bezpieczny konsument!
Opublikowane: 30 maja 2019

7 stycznia 2019

„Tajemnice wiedeńskiej moderny” -wykład prof.dr.hab. Elżbiety Hurnik

„W kręgu wiedeńskiej moderny” to temat wykładu, rozmowy o literaturze i sztuce, który 7 stycznia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Hurnik.

Profesor Elżbieta Hurnik spotkała się z tarnogórskimi studentami trzeciego wieku już po raz drugi, a jej wykład, gawęda o sztuce i literaturze wiedeńskiej moderny, był okazją do refleksji o sztuce i jej wpływie na wyobraźnię odbiorców.

Gość spotkania, profesor zwyczajny dr hab. nauk humanistycznych Elżbieta Hurnik jest specjalistką literaturoznawstwa porównawczego; to nauczyciel akademicki, związana z Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie gdzie od 2012 roku kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej.

W latach dziewięćdziesiątych pracowała jako lektor języka polskiego w Instytucie Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego. Zainteresowanie zjawiskami kulturowymi i literaturą przełomu wieków na gruncie wiedeńskim i polskim oraz związkami pomiędzy literaturą a sztukami pięknymi znalazło odzwierciedlenie między innymi w książkach: „ W kręgu wiedeńskiej moderny. Z zagadnień polsko-austriackich powinowactw literacko-kulturowych”, „W Cekanii i gdzie indziej. Studia i szkice o literaturze i kulturze austriackiej i polskiej”. Jest także autorką wielu  artykułów w pracach zbiorowych i szkiców popularyzatorskich publikowanych w czasopismach w kraju i za granicą; podejmuje w nich często temat wiedeńskiego modernizmu i polskich twórców okresu Młodej Polski.

W kręgu zainteresowań profesor Elżbiety Hurnik znajduje się również twórczość pisarzy wywodzących się z Częstochowy i okolic.

W swoim wykładzie szczególnie mocno akcentowała klimat wiedeńskiej cyganerii artystycznej przełomu wieków i jego wpływ w ogóle na życie miasta i ludzi.

Wśród artystów szczególnych tej epoki, a „odkrytym” na nowo współcześnie jest Gustav Klimt, którego „złote” obrazy przesiąknięte erotyką są przykładem charakterystycznej dla epoki korespondencji sztuk. Oglądali więc słuchacze reprodukcje dzieł Klimta i jego ucznia Egona Schiele, by wczuć się także za sprawą muzyki Johanna Straussa i Gustava Mahlera w klimat artystycznego Wiednia epoki fine de siècle.

Ale oprócz historii malarzy i muzyków wiedeńskiego modernizmu wykładowczyni przypomniała historię klimatycznych wiedeńskich kawiarni, które były najważniejszymi instytucjami kultury przełomu wieków. I tu poznali słuchacze anegdotkę o Polaku niejakim Jerzym Franciszku Kulczyckim, żołnierzu króla Jana III Sobieskiego, który otwarł pierwszą kawiarnię w Wiedniu.

Ciekawą sprawą jest uzależnienie od kawiarni, czyli syndrom kawiarniany zilustrowany historią pisarza Petera Altenberga; ten ciekawy przedstawiciel wiedeńskiej cyganerii artystycznej tworzył swoje dzieła tylko w kawiarni i jako swój  adres podawał  nazwę kawiarni. Kawiarnia była w ogóle  miejscem rozumianym jako miejsce kultury i jako taka stawała się miejscem spotkania twórcy z czytelnikami.

Bez wątpienia ciekawą postacią był Arthur Schnitzler, z wykształcenia lekarz, prozaik i dramaturg, który stworzył w swoich utworach diagnozę duszy niemieckiej moderny.

Za sprawą wykładu profesor Hurnik słuchacze poznali ciekawe historie związane z wiedeńską bohemą artystyczną przełomu wieków XIX/XX. Wykład prof. dr hab. Elżbiety Hurnik, a właściwie wspaniała gawęda, pełna anegdot pozwolił słuchaczom poznać klimat życia artystycznej bohemy-i zapewne zachęcił do odwiedzenia Wiednia ale także do przeczytania utworów literackich tej epoki. Prowokuje także do refleksji nad słowami niemieckiego filozofa tej epoki Fryderyka Nietzschego: „Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia.”

 

 

Stanisława Szymczyk

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 27 grudnia 2018

10 grudnia 2018

„O szczęściu i….”

Spotkanie z: Janiną Marzec, Edytą Kowalską i Piotrem Skrabaczewskim Tradycyjnie ostatnie grudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma charakter świąteczny i jest rozmową z zaproszonymi gośćmi o szczęściu, rodzinie i tym wszystkim co przynoszą najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Święta, które w Polsce mają szczególnie tradycyjny i magiczny charakter. Gośćmi tegorocznego spotkania były panie: Janina Marzec i Edyta Kowalska oraz wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski. Janina Marzec to była wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich; w swojej karierze zawodowej zawsze kierowała się dobrem uczniów, mając świadomość kierowania ich wyborami życiowymi. Sama urodziła się i wychowała we Lwowie, ma za sobą traumatyczne wspomnienia wydarzeń wojennych i ich konsekwencji- deportacji do Polski w nowych jej powojennych granicach. Ceni w życiu te wartości, które przekazywali jej rodzice- szacunek do innych ludzi, rodzinę. Pani Janeczka, bo tak do niej zwracają się wszyscy znajomi, jest osobą niezwykle ciepłą, potrafiącą wspomagać swoimi radami wszystkich potrzebujących tak zwanego „wysłuchania”. Bo właśnie często brakuje nam kogoś kto po prostu nas posłucha. Ślązaczka Roku 2018, czyli tarnogórzanka Edyta Kowalska była szczególnie nagrodzona brawami słuchaczy spotkania, wyrażającymi uznanie dla jej sukcesu na konkursie, który zawsze z ciekawością jest śledzony w Tarnowskich Górach. Powodów popularności konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” jest kilka; bo to jego pomysłodawczynią i współorganizatorką jest „nasza” Maryjka- czyli pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej, w jury konkursu zasiada „ nasz” profesor Jan Miodek, no i jeszcze wobec swoistej „mody na śląskość” trzeba koniecznie poznać występujących w tych ciekawych zmaganiach. O pani Edycie Kowalskiej można powiedzieć, że jej zamiłowanie do gwary śląskiej, do śląskiej tradycji jest zapisane w rodzinnej tradycji i wychowaniu. A wychowanie rozumie jako przestrzeganie zasad, jako kindersztubę. Dla niej także rodzina i tradycje związane na przykład ze świętami są wartościami koniecznymi w życiu człowieka. To one nadają bowiem życiu sens i szczęście. Piotr Skrabaczewski pełniący już kolejną kadencję funkcję wiceburmistrza naszego miasta zaprezentował się w tej rozmowie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako osoba bardzo rodzinna. W swoich wspomnieniach o rodzinnych tradycjach przypomniał ciekawą historię swojej rodziny, którą jak podkreśla trzeba by było spisać, ale na to ciągle brak czasu. Ale szczególnie ciepło brawami pogratulowano panu Piotrowi Skrabaczewskiemu jako świeżo upieczonemu dziadkowi. Spotkanie prawie już świąteczne z Janiną Marzec, Edytą Kowalską i Piotrem Skrabaczewskim było rozmową bardzo rodzinną; okazuje się bowiem, że lokalna społeczność zakorzeniona w tych samych wartościach i tradycji jest sobie bliska, a jej cele życiowe wyznaczają wspólne wartości. I to właśnie takie spotkania, rozmowy o życiu pozwalają nam zrozumieć: „ że istnieją ludzie, w których towarzystwie człowiek czuje się lepiej, wszystko, co gorzkie przemija, a świat rozpromienia słońce.” Spotkanie prowokuje do refleksji: „Ludzie są na tyle szczęśliwi , na ile sobie pozwolą”, by uświadomić sobie, że tak naprawdę szczęśliwy jest każdy dzień i każda chwila, która jest nam dana. Może więc posłuchać rady starożytnego filozofa Marka Aureliusza: „Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.”

Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW zdjęcia: Helena Domańska i Stanisława Szymczyk

Opublikowane: 10 grudnia 2018

29 listopada 2018

Wykład dr. Antoniego Winiarskiego

O klimacie i konferencji ONZ w Katowicach „O ociepleniu klimatu inaczej. Czy tylko dwutlenek węgla?” to temat wykładu wprowadzającego słuchaczy tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w problematykę światowej konferencji klimatycznej ONZ, jaka odbędzie się w grudniu w Katowicach. Problemy ochrony środowiska są w kręgu zainteresowań wszystkich i właściwie zawsze się ten temat podnosiło, podkreślając konieczność dbania o przyrodę i środowisko, w którym żyjemy. No cóż, okazuje się, że to ciągle zbyt mało i wraz z podnoszeniem standardów życia jednocześnie przyczyniamy się do degradacji środowiska naturalnego. Ale jaka jest prawda na temat zmian klimatycznych, co je powoduje i kto za nie odpowiada starał się wyjaśnić słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku doktor Antoni Winiarski, który jest fizykiem i jednocześnie jako podróżnik miłośnikiem piękna świata i przyrody. Sam wykładowca, doktor Antoni Winiarski emerytowany nauczyciel akademicki był związany z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. To właśnie pracując w tym zespole naukowym stał się współautorem zbadania i rejestracji 7 nowych minerałów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Ma na koncie ponad 120 publikacji. Jest pasjonatem podróży i odkrywania świata- ma uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. W swoim wykładzie dr Antoni Winiarski pokazał jak w perspektywie dziejowej zmieniał się klimat naszej planety co uświadamia , że procesy klimatyczne są nieuchronne i nie do końca wynikają z działań człowieka, i człowiek ma ograniczone możliwości regulowania tych cyklicznych zmian. Co więc jest istotne w działaniach ekologicznych ? Zapewne w dużym uproszczeniu edukacja społeczeństwa, by dobrze i rozsądnie korzystali z tego co daje środowisko, w którym żyjemy. Ważne jest uświadamianie działań proekologicznych i wpływu na zachowanie planety Ziemia- w pojęciu najprostszym, że aż wydaje się naiwnym- naszego domu. No a przecież każdemu zależy na tym, żeby jego dom był piękny, czysty i bezpieczny. I to proste rozumowanie, dbaj o to jak o swoją własność powinno wywoływać właściwe zachowania. Zapewne warto przypominać sobie ku przestrodze myśl: „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.” Wykład doktora Antoniego Winiarskiego w bardzo ciekawy sposób wyjaśniał historię zmian klimatycznych, a ich „konsekwencje” słuchacze poznali także dzięki prezentowanym zdjęciom. Spotkanie z doktorem Antonim Winiarskim prowokuje do refleksji na temat naszego życia i otaczającego nas świata, a także do propozycji różnych ruchów ekologicznych. Warto sobie w tym momencie uświadomić, że ekologia to nie jest wymysł i odkrycie nowoczesnego świata, że uczono nas tego w szkole, w domu i taką wiedzę przekazywano zawsze. A ruch ekologiczny był zawsze obecny w polskiej nauce. Powojennym pionierem popularyzowania wiedzy o przyrodzie i jej ochronie był profesor Władysław Szafer; był jej obrońcą, a dzisiaj byśmy nazwali go „radykalnym ekologiem”. Uczył profesor Szafer, że poznawanie przyrody kraju ojczystego i docenienie jej piękna i bogactwa jest także fundamentem patriotyzmu. Apelował więc między innymi: „ Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś demokratyczną, gdyż chroni ona skarby przyrody dla całego społeczeństwa… Przez poznanie i ochronę przyrody – do jej ukochania – oto nasze hasło!” Warto więc zachować zdrowy rozsądek i świadomość, że „Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów.” Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 29 listopada 2018

19 listopad 2018

„Wyprawa rowerowa jako miniaturka życia” to temat wykładu, rozmowy o odwadze, szukaniu siebie, uczeniu życia i odkrywaniu Boga, który 19 listopada dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosił ojciec Tomasz Maniura OMI.
Wykładowca, o. Tomasz Maniura OMI jest  Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i założycielem Duszpasterstwa Młodzieży Oblackiej NINIWA, którego siedzibą jest nieodległy Kokotek. Najbardziej jest znany jako  organizator  od 2007 r. i uczestnik corocznych wypraw rowerowych.
Niniwa Team ma już na swoim koncie  12 wielkich wypraw, był już w 53 krajach i w ilości kilometrów przejechano już Ziemię dookoła. I jak zdradził słuchaczom UTW o. Maniura OMI z tych 12 wypraw są 23 małżeństwa, a jedno z nich było zawarte na Syberii w Wierszynie, gdzie żyją Polacy, potomkowie osadników z początku XX wieku. To tam, 130 kilometrów od Irkucka biskup Cyryl udzielił ślubu parze uczestników Niniwa Team w czasie wyprawy w 2013 roku.
Każda zresztą wyprawa Niniwa Team to wielka przygoda życia, to wielka nauka życia, ludzi, świata i wiary. Dwanaście wypraw, przejechanie każdego dnia wyprawy co najmniej 150 kilometrów to sprawdzian kondycji fizycznej i psychicznej; to, jak o. Maniura OMI  podkreślał, trud poznawania samego siebie w warunkach ekstremalnych.
Dwanaście wypraw to 500 noclegów, to poznawanie ludzi różnej kultury i tradycji i odkrywanie więzi międzyludzkich, umiejętności dialogu bez względu na możliwości werbalnego komunikowania się czyli po prostu znajomości języków.
Wykładowca, doskonały gawędziarz, swoją opowieść o niezwykłej demonstracji wiary i patriotyzmu ilustrował fragmentami filmowych zapisów wypraw. Szczególnie ważny w tym wydarzeniu wydaje się być sposób na pokazanie nas jako Polaków; być może, że ta ogromna flaga biało- czerwona wieziona dumnie na wędce o długości 7 metrów jest symbolem wielkiej siły wiary w sensie religijnym ale także narodowym.
Zresztą tak to rozumieli wszyscy słuchacze spotkania z O. Maniurą OMI, zadając pytania o sens wypraw Niniwa Team, o relacje między uczestnikami, o kolejne plany i oczywiście o publikacje dokumentujące te wyprawy.
Trzeba powiedzieć, że każda z wypraw ma swoją dokumentację, filmową i książkową; a autorem i współautorem tych książek jest o. Maniura OMI.
Oczywiście wśród pytań znalazło się i takie o wiek uczestników i ocenienie możliwości na przykład słuchaczy wykładu. No i okazuje się , że najstarszy uczestnik jubileuszowej 10. wyprawy Niniwa Team, Leon Hapeta z Rudy Śląskie w czasie wyprawy  miał 73 lata!
Za sprawą wykładu czy raczej gawędy o. Tomasza Maniury OMI słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku poznali historię niezwykłych pielgrzymek, symbolizujących w znaczeniu ogólnym trudy poszukiwania tego co ważne i co  pozwala poznać niepoznawalne.
„Hardkołowe” wyznanie wiary jest na pewno wielkim wysiłkiem fizycznym ale mieć siłę i wolę wiary w świecie współczesnym jest także wcale niełatwe.
Wykład ojca Tomasza Maniury OMI prowokuje do refleksji, jak we współczesnym świecie postrzegana jest wiara, jaki jest jej obraz.
Być może odpowiedź na to nurtujące pytanie daje myśl Benedykta XVI z książki „Duch liturgii”: „«Obraz Boga» nie jest w człowieku czymś, co można sfotografować lub dojrzeć okiem kamery. Oczywiście obraz ten da się zobaczyć, ale jedynie dzięki nowemu spojrzeniu wiary. Można go zobaczyć tak, jak można dostrzec w człowieku dobroć, uczciwość, wewnętrzną prawdę, pokorę, miłość – wszystko to, co upodabnia do Boga.”

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 19 listopada 2018

29 październik 2018

Wykład prof. dr hab. Przemysława Waingertnera

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/oaktywnosci2018.jpgParadoksy Józefa Piłsudskiego i odrodzenie Rzeczypospolitej.
100. rocznica niepodległości Polski jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem z perspektywy państwa, historii ale przede wszystkim w wymiarze jednostkowym każdego Polaka. Każdy z nas może dopowiedzieć- Jej dzieje to moje- twoje- nasze życie-  tych lat 80, 70- 60, 18 i … Niepodległość jest w nas. To historia naszej rodziny-nasi bliscy i wszyscy ludzie, z którymi jakoś powiązały nas koleje losu. Ta ważna bez wątpienia  rocznica prowokuje do przypomnienia „rozkazu” Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu.”
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję 29.10.2018r. wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu profesor Uniwersytetu Łódzkiego Przemysława Waingertnera „Samotność romantycznego realisty. Jak zrozumieć paradoksy Józefa Piłsudskiego”. Wykład pokazał nie tylko fenomen Marszałka Józefa Piłsudskiego jako patrioty, stratega ale i wizjonera Polski niepodległej. Pozwolił także poznać problemy związane z polskimi i międzynarodowymi korzeniami odrodzenia Rzeczypospolitej po Wielkiej Wojnie. Mogli słuchacze uświadomić sobie, jak bardzo była skomplikowana sytuacja tworzenia państwa od podstaw po 123 latach zaborów i integrowania społeczeństwa, które miało nawyki zaszczepione przez zaborców. Jak trudno było tworzyć strukturę administracyjną nowego państwa, w którym co trzeci obywatel był analfabetą. Równie skomplikowana była struktura społeczna młodego państwa, w którym Polacy stanowili tylko ok. 68% ogółu obywateli, a co za tym idzie świadomość i poczucie budowania niepodległej Polski wcale nie były jednoznaczne.
Wykładowca –profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Przemysław Waingertner kieruje Katedrą Historii Polski Najnowszej. Pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem polskiej myśli myśli politycznej XX wieku, dziejów ruchu zetowego, obozem piłsudczykowskim, polskim czynem zbrojnym w czasie I i II wojny światowej; oczywiście w kręgu zainteresowań prof. Waingertnera jest historia Łodzi i jej regionu.
Wykład prof. Przemysława Waingertnera  prowokuje do przywołania nauki Prymasa Tysiąclecia-  kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”.
Pozostaje więc uświadomić sobie, że jak podkreślał Jan Paweł II: „Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. (…) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”
Wykład odbył się w ramach XVII Sympozjum Tarnogórskiego, którego przewodnim tematem było hasło „Państwo- Kościół-Naród”, z inicjatywy Stanisława Kowolika przewodniczącego Fundacji Kolpinga; Tarnogórskie Stowarzyszenie- Uniwersytet Trzeciego Wieku od wielu już lat włącza się w organizację tego ciekawego wydarzenia i jest gospodarzem ostatniego dnia/wykładu Sympozjum.
Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 29 października 2018

15 październik 2018

Wykład ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera

 

Kościół wobec wyzwań współczesności

W życiu często stawiamy sobie pytanie – i co dalej, gdzie moje miejsce i jaka przyszłość. Współczesny świat stawia przed ludźmi nowe wyzwania- uświadamia , że „(…) nie raz stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje nam słów”. Te prawdy- sytuacje bywają różne; dotyczą wielkich wydarzeń politycznych i społecznych ale także życia jednostki doświadczanej codziennymi zmaganiami i przemijaniem. Bez wątpienia problemem globalnym jest starzenie się społeczeństw i związane z tym lęki i obawy o dalsze losy nie tylko własnej rodziny ale Europy i konsekwencji demograficznych zawirowań w całym świecie.
Jaką postawę wobec tych trudnych wyzwań cywilizacyjnych zajmuje Kościół katolicki omówił ks. profesor Arkadiusz Wuwer.
Ks. prof.Arkadiusz Wuwer jest pracownikiem naukowym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zakresie jego zainteresowań naukowych jest historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych oraz etyczny wymiar pracy i bezrobocia.
Wykład ks. prof. dr hab. Arkadiusza Wuwera pt. „Widzieć- oceniać- działać. Kościół wobec wyzwań współczesności” był ostatnim z wykładów w ramach realizowanego przez Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym projektu „ Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję poznać zagadnienia związane z katolicką nauką społeczną. Problemy związane z przemianami społecznymi i starzejącym się społeczeństwem są i muszą być i w centrum działań kościoła katolickiego. Nauczanie społeczne Kościoła wyraża troskę o grupy społeczne i jednostki w realiach zmieniającego świata. W jej centrum jest zawsze godność osoby ludzkiej  i prawa człowieka. Jedną z jej cech jest przesłanie: widzieć- oceniać- działać. To działanie zilustrował wykładowca przeglądem papieskich encyklik w perspektywie historycznej, pokazując nieustanne zabiegi i troskę Kościoła o człowieka. Wiele uwagi poświęca się roli ludzi starszych w życiu społecznym i solidarności międzypokoleniowej.
Zapewne refleksją pokazującą te ważne z perspektywy przemian demograficznych relacje międzyludzkie mogą być słowa Jana Pawła II z listu: „Do moich braci i sióstr- ludzi w podeszłym wieku”: „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. (…) Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich.”

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW
zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 15 października 2018

1 październik 2018

Uniwersytet III Wieku rozpoczął 12 rok akademicki

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/inauguracja2018.jpg

Tradycyjnie już uroczystym „Gaudeamus igitur” Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 12 rok akademicki podczas uroczystości, która odbyła się 1 października w sali konferencyjnej Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w zamku w Starych Tarnowicach. Uczestniczyło w niej kilkuset studentów, goście honorowi: radna Sejmiku Śląskiego Lucyna Ekkert, przedstawiciele władz miasta: burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego: wicestarosta Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński i radny Sławomir Wilk. Powiat reprezentowała także Powiatowy Rzecznik Konsumentów Barbara Mrożek i naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Aleksandra Król-Skowron oraz przedstawiciele tarnogórskich instytucji kultury i zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku. Zaproszeni goście życzyli studentom – seniorom energii i nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń, zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach. Prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Magdalena Latacz, dziękując gościom podkreśliła, cytując myśl George Sand: „Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości.”, że słuchacze UTW swoją aktywnością i kreatywnością wyróżniają się na wielu ogólnopolskich konkursach ale także w swoim mieście i powiecie. Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą w naszym powiecie organizacją pozarządową- liczy ponad 500 członków (525- ale chętnych jest o wiele więcej). Członkowie TS-UTW reprezentują kilka pokoleń- są ci, którzy jako dzieci przeżyli II wojnę światową, są także ci urodzeni już po wojnie –młodsze pokolenia- które uczestniczyły w późniejszych przemianach społeczno-politycznych, a wolność w ich doświadczeniach jest usytuowana wśród wartości najbardziej pożądanych i zdecydowanie łączona z niepodległością i suwerennością kraju, a także z wolnością polityczną i stabilizacją ekonomiczną.

Szczególnie dla starszego pokolenia wolność i niepodległość wpisują się w pojęcia tożsamości narodowej, ojczyzny i patriotyzmu. Są to wartości, które były, są i będą wartościami niezależnie od sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej; mają jako niematerialne dobro kulturowe wartość uniwersalną. Ponieważ rok 2018 jest rokiem ważnej w naszym życiu rocznicy 100-lecia niepodległości postrzeganej i ocenianej z perspektywy zwykłego człowieka jako jego życie, jego szczęście, jego osiągnięcia to wykład inaugurujący 12 rok akademicki tej niezwykłej „uczelni” musiał być poświęcony 100-leciu tarnogórskiej niepodległości. Wykład inauguracyjny: „Tarnogórskie 100-lecie niepodległości” wygłosili: kustosz tarnogórskiego Muzeum- dr Krzysztof Gwóźdź, prezes tarnogórskiej IPH -Aleksander Koenig i dyrektor LO im. S. Staszica- Kazimierz Sporoń. Prelegenci pokazali oczywiście wybrane aspekty tej polskiej niepodległości w znaczeniu tworzenia w Tarnowskich Górach polskiej administracji, budowania oświaty i rozwijania gospodarki. Na pewno ciekawe było przypomnienie przez dr. Krzysztofa Gwoździa postaci pierwszego burmistrza „niepodległości”, Leopolda Michatza. Otóż –Niemiec Michatz został burmistrzem Tarnowskich Gór w czasach niemieckich; na mocy ówczesnych przepisów mógł nadal sprawować swój urząd, którego kadencja trwała 12 lat. Jego zastępcą został zaś Polak- Bronisław Hager- który wspominał go jako wyjątkowo oddanego miastu i jego mieszkańcom. Dyrektor Kazimierz Sporoń przypomniał początki polskiej oświaty – wyjaśniając problemy np. dzieci z rodzin śląskich z uczeniem się w języku polskim. Tłumaczył jak bardzo trudnym było zorganizowanie oświaty w państwie, które było ponad 123 lata pod zarządem trzech rożnych zaborców. Na przykładzie dokumentów z lat 30. swojej szkoły pokazał jakie na przykład zadania stawiano ówczesnym maturzystom. Aleksander Koenig pokazał rozwój gospodarczy miasta gwarków na tle całego Śląska, podkreślając współczesne przemiany gospodarcze i funkcjonowanie lokalnego biznesu. 100-lecie niepodległości państwa polskiego to kilkadziesiąt lat życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, życia, które wyznaczane było wieloma, raz dobrymi , czasem i złymi, momentami. Jedno jest pewne, że z perspektywy tego wieku, wszyscy dojrzali studenci mogą powiedzieć, że mieli szansę żyć w czasach pokoju i mimo wielu trudności godnie. To życie, jak wielu podkreśla- uczciwie przeżyte, zapewne można ocenić słowami Prymasa Tysiąclecia: „Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane”. Z nauk kardynała Stefana Wyszyńskiego płynie też refleksja, którą można podsumować wykład inaugurujący nowy rok akademicki tej „senioralnej uczelni”: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”. Stanisława Szymczyk – sekretarz TS- UTW zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 1 października 2018