7 maj 2018

Wykład ks.prof. Jerzego Szymika

Poezja i teologia Współczesny świat staje się dla ludzi coraz bardziej niezrozumiały, choć na pozór wieloma osiągnięciami techniki i medycyny ułatwia im życie.W szleńczym tempie życia, konieczności radzenia sobie ze zmieniającą się gwałtownie rzeczywistością, kulturą młodości i pieniądza często człowiek staje bezradnie; przychodzi czasem refleksja nad sensem i wartością tego w czym uczestniczymy, naszym życiem.Taka potrzeba zadumy, odkrywania metafizyki naszego istnienia często kojarzy nam się z poezją; są słowa, które budzą spokój i odkrywają to czego poszukujemy. Bez wątpienia poezja i teologia odkrywają tajemnice ludzkich poszukiwań i prowokują do wielu refleksji. „Poezja i teologia” to temat wykładu, który 07.05. 2018 r. wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW ks.prof. Jerzy Szymik – teolog i poeta. Ks.prof. Jerzy Szymik jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną; to pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Wykładowca to kapłan Archidiecezji Katowickiej, jest między innymi od 2015 roku członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 1991 r. stale współpracuje z „Gościem Niedzielnym”. Jest jurorem w konkursie „Po naszymu czyli po śląsku”.W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt książek naukowych, tomików poetyckich oraz prac eseistycznych; na przykład: Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014; „Theologia benedicta”, t. I-III, Katowice 2010-2015; „Poezja i teologia”, t. I-III, Katowice 2009-2016; „25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników”, Katowice 2017. Jest laureatem wielu nagród naukowych, otrzymał także medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wykład ks.prof.Jerzego Szymika był okazją do rozmowy o poszukiwaniach i pytaniach jakie stawia sobie współczesny człowiek. Istotę tego spotkania wyraża myśl ks.Tomasza Jaklewicza zawarta we wstępie do wydania zbioru, drukowanych w latach 2004-2008 na łamach „Gościa Niedzielnego”, esejów pt. „Poezja i teologia: „ Ks. Jerzy Szymik proponuje w nich teologiczne odczytanie wybranego wiersza lub fragmentu literatury (…). Szukamy pokarmu dla ducha. Potrzebujemy duchowości i to może właśnie takiej, która rodzi się na styku poezji i teologii. Literatura jest czułym sejsmografem naszego świata, teologia pomaga go interpretować w świetle wiary. Poezja i teologia, każda na swój sposób, artykułują przekonanie, że człowiek jest większy niż mu się wydaje (…).” Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku za sprawą rozmowy z ks.prof.Jerzym Szymikiem mogli odkryć tajemnice przenikania wiary i kultury. Odkrywać sens, może raczej treść słowa poetyckiego. I choć jak pisała Wisława Szymborska: „Niektorzy lubią poezję. Niektórzy- czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.” Słuchacze tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieszczą się w takiej poetyckiej statystyce; aczkolwiek pozostaje nadzieja, że za sprawą spotkania z ks. prof. Jerzym Szymikiem- poetą i teologiem, częściej będą odkrywali piękno słowa poetyckiego. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 7 maja 2018

23 kwiecień 2018

Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/rozmowyozdrowiu2018.jpg

„Neurologiczne problemy seniorów” to temat wykładu, rozmowy o schorzeniach dotykających ludzi w wieku starszym, który 23 kwietnia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła neurolog lek. med. Aleksandra Miziniak-Chmielewska. Wykład, rozmowa o neurologicznych chorobach związanych przede wszystkim z wiekiem starszym- chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, czy starczym otępieniem był okazją do rozmowy z lekarzem neurologiem o rozpoznawaniu objawów takiego schorzenia; poznawaniem możliwości leczenia i umiejętności radzenia sobie w sytuacji pomocy sobie lub komuś bliskiemu. Sporo uwagi wykładowczyni poświęciła także diagnozie i leczeniu udaru mózgu, ponieważ słuchacze chcieli także dowiedzieć się o funkcjonowaniu pododdziału udarowego w tarnogórskim szpitalu. Gość spotkania lek. med. Aleksandra Miziniak-Chmielewska jest specjalistką neurologii; to lekarz, związany z WSPS im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Za sprawą wykładu dr Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej słuchacze poznali objawy tych chorób neurologicznych, które stają się obciążeniem nie tylko dla chorego ale i całej rodziny. Doktor Miziniak-Chmielewska pokazała jak leczy się takie schorzenia, ale także szeroko omówiła profilaktykę. Co ciekawe, ponieważ dr Miziniak-Chmielewska wykład poprowadziła jak rozmowę z pacjentem przestraszonym niepokojącymi objawami, słuchacze nie tylko poznali objawy i sposób leczenia ale przede wszystkim poczuli pewnego rodzaju komfort psychiczny- dowiedzieli się jak stawić czoła takiej sytuacji i nie bać się konsultowania z neurologiem, psychologiem czy psychiatrą niepokojących objawów. Uświadomienie sobie problemów jest pierwszym krokiem do podjęcia leczenia, opóźniania narastania objawów neurologicznych, które można złagodzić. Inną zapewne sprawą jest dostępność do świadczeń medycznych i zorganizowanie opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza dotkniętymi takimi schorzeniami. Jak podkreśliła wykładowczyni, robi się coraz więcej ale potrzeby są ogromne; społeczeństwo się starzeje, a tego typu schorzenia neurologiczne dotykają osoby w wieku +65. Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewska, rozmawiającej ciepło z e słuchaczami, pozwolił słuchaczom UTW poznać objawy schorzeń neurologicznych charakterystycznych dla wieku senioralnego. Takie spotkania z lekarzami- specjalistami są doskonałą okazją do samooceniania własnego zdrowia i tworzenia psychologicznego bezpieczeństwa; bo zapewne jak pisał hiszpański poeta barokowy Francisco Quevedo: „Wszyscy chcemy dożyć starości i wszyscy zaprzeczamy, że już nadeszła.” Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej prowokuje do refleksji, która zamknięta jest w myśli Ernesta Hemingwaya: „Starość nie jest wielkim nieszczęściem, jeśli się weźmie pod uwagę tę drugą ewentualność.” Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 23 kwietnia 2018

09.04.2018

Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka „O znaczeniu lasów”

Spotkanie z mgr. inż. Grzegorzem Lisiakiem zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania znaczenia społecznego, gospodarczego i ekologicznego lasów w Polsce. Lasy, ochrona dobrostanu przyrody to w ostatnim czasie temat prawie polityczny, a przynajmniej tak przedstawiany. Jakby nie popatrzeć to wszechobecne w naszym życiu różnego rodzaju media prowokują do zastanowienia się, jaka jest „polityka” ochrony lasów i w ogóle przyrody, a na pewno zmusza do uświadomienia sobie, jak prowadzi się gospodarkę leśną. Myśl Alberta Schweitzera : „Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą.” najpełniej oddaje atmosferę ostatnich debat nad ochroną lasów, ale także w ogóle środowiska naturalnego. Chciałoby się powiedzieć, że ilość i charakter działań organizacji proekologicznych budzi wiele pytań i wątpliwości. I właśnie potrzeba poznania faktów związanych z gospodarką leśną stała się punktem wyjścia wykładu „Znaczenie społeczne, gospodarcze i ekologiczne lasów w Polsce”, który 9 kwietnia wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr. inż. Grzegorz Lisiak.
Wykładowca to leśnik o dużym doświadczeniu zawodowym, które zdobywał pracując po skończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w Nadleśnictwie Wałcz, później w Nadleśnictwie Świerklaniec; obecnie sprawuje funkcję dyrektora do spraw rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Wykładowca, mgr. inż. Grzegorz Lisiak, przedstawił słuchaczom dane ogólne o zasobach leśnych w Polsce  w perspektywie historycznej, strukturę własności lasów i obszernie omówił funkcje lasu. Oczywiście głównym punktem odniesienia były lasy Śląska, które z własnych obserwacji słuchacze znają. Aby las mógł spełniać swoje wielorakie funkcje, konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i dlatego wykładowca podał wiele przykładów, objaśniających na czym polega ochrona i zagospodarowanie lasów. Zapewne ta rozmowa o rozwoju polskich lasów pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko „politykę” ochrony środowiska, funkcjonowanie i funkcje lasów, pracy leśników; jest przecież uniwersalna myśl zapisana w starym przysłowiu: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.” Człowiek przemija, a świat przyrody jest trwały, niezmienny.
Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka, poruszając wiele problemów nie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania słuchaczy, ale na pewno uświadomił potrzebę świadomego poznawania spraw związanych z ekologią i funkcjonowaniem lasów w Polsce i świecie; i na taką świadomość i korzystanie z profesjonalnych źródeł informacji zwrócił uwagę.
Wykład prowokuje także do refleksji, którą wyraża myśl Alberta Einsteina : „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 9 kwietnia 2018

19.03.2018

Wykład dr Kornelii Banaś, historyka IPN

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/banas2018.jpgŻołnierze Wyklęci. „Lalek” ostatni partyzant Historia jest wielką zagadką ? To pytanie tylko z pozoru wydaje się niedorzeczne, bowiem w potocznym rozumieniu uważamy, że przecież historia to zbiór faktów. A fakty to dokumenty, ale coraz częściej uświadamiamy sobie, że „Żaden naród nie ma jednej historii – często bowiem bywa tak, że świadkami epoki są …krzywoprzysiężcy”. Świadomość skomplikowanej historii najnowszej wyznacza coroczne już spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dr Kornelią Banaś, której wykłady pozwalają lepiej zrozumieć pewne zawiłości skomplikowanych polskich losów. Żołnierze Wyklęci. „Lalek” ostatni partyzant to temat wykładu, który 19 marca wygłosiła dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Kornelia Banaś, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wykład po raz kolejny odsłaniał karty historii najnowszej, sprawy ludzi i wydarzeń, które budzą ogromne emocje.

Wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości jeszcze pamiętanej przez najstarsze pokolenie, albo przekazane bezpośrednio młodszemu pokoleniu są oceniane niejednoznacznie. I takie dyskusje wywołuje obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony Ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku świętem państwowym. Opowieść o Jozefie Franczaku „Lalusiu”- ostatnim partyzancie zilustrowana została filmem dokumentalnym IPN-u; komentarz dr Banaś prowokował do zrozumienia decyzji, z dzisiejszej perspektywy dosyć zaskakującej, ostatniego partyzanta ale także postaw ludzi z nim związanych. Wykład pokazywał więc dramat człowieka, który tak naprawdę znalazł się w sytuacji, w tamtejszej perspektywie politycznej, bez wyjścia. Dramat człowieka, który chciał być wierny ideałom jakie zapewne ukształtowała w nim Szkoła Podoficerska w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, którą ukończył i w 1939 roku i został zawodowym podchorążym. Zapewne wykład sprowokuje słuchaczy UTW do poznania zaskakujących losów żołnierzy wyklętych i krytycznego odczytywania różnych przekazów, nie tylko zresztą historycznych. W jego kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa Zbigniewa Herberta poety , głoszącego „przesłanie Pana Cogito”: „Historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody, nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego. Historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć.” I zapewne i słowa poety i losy „Lalka”, Inki i wielu innych Żołnierzy Wyklętych każą na nowo zastanowić się każdemu nad tym czym jest współczesny patriotyzm. Jan Paweł II mówił: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” I choć może to się wydawać patetyczne, może nawet naiwne to prowokuje do refleksji, o szacunek i miłość, o postawy etyczno – moralne tak w życiu jednostki, jak i całej zbiorowości. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 19 marca 2018

19 luty 2018

Wykład lek. med. Krzysztof Błechy z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachFitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego, w pasożytach jelit i alergiach Hipokrates, starożytny lekarz grecki uważany za „ojca medycyny” głosił, że „Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób.” dlatego „Lekarz leczy, natura uzdrawia.” Stąd zainteresowanie ziołolecznictwem jest tak stare jak stara jest medycyna i naukowcy zajmujący się farmakologią ciągle badają przydatność ziół w terapii wielu schorzeń. Fitoterapia, fitofarmakologia czyli potocznie ziołolecznictwo jest działem medycyny i farmakologii, zajmującym się wykorzystaniem roślin rosnących w środowisku naturalnym. Zioła pozyskiwane z roślin leczniczych, a takimi są właściwie wszystkie występujące naturalnie rośliny, służą w profilaktyce i terapii chorób. Fitoterapia to także rodzaj medycyny alternatywnej, wykorzystującej w leczeniu preparaty roślinne. I takiej medycynie alternatywnej, fitoterapii poświęcony był wykład doktora Krzysztofa Błechy z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki- BONIMED. „Fitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego, w pasożytach jelit i alergiach” to temat wykładu, który wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW lek. med. Krzysztof Błecha z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki- BONIMED. Doktor Krzysztof Błecha to internista, specjalista rehabilitacji medycznej, ziołolecznictwa, terapii manualnej, homeopatii a także akupunktury. Czytaj dalej

Opublikowane: 19 lutego 2018

05.02.2018r. wykład Wacława Jana Kroczka

Wykład Wacława Jana Kroczka polskiego korespondenta towarzystwa naukowego Gerontology Research Group Badania nad długowiecznością Spotkanie z badaczem wieku- długowieczności, Wacławem Janem Kroczkiem polskim korespondentem amerykańskiego towarzystwa naukowego Gerontology Research Group było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania badań nad długowiecznością. Tajemnice długowieczności są tematem coraz częściej podejmowanym, na co bez wątpienia ma wpływ proces starzenia się społeczeństw i jednocześnie zauważalne przedłużenie granicy wieku w ogóle. Temat wykładu: „Gerontologia. Badania nad długowiecznością i populacją polskich semi – superstulatków w ujęciu demograficznym i społecznym” był więc okazją do zaprezentowania słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku tego problemu. Wszechobecność w naszym życiu różnego rodzaju terapii poprawiających sprawność fizyczną i zdrowotną prowokuje do wielu refleksji, a na pewno zmusza do uświadomienia sobie, jak one wpływają na długość życia i jak funkcjonują osoby +100. Wacław J. Kroczek temat przedstawił z perspektywy naukowca o dużym już doświadczeniu, badającego przede wszystkim wiarygodność informacji o długości życia; co zabawne dla gerontologii ciekawe są dopiero przypadki życia ponad 110 lat. Oczywiście w czasie spotkań z osobami +100 zbiera informacje dotyczące diety i w ogóle losów życia „długowiecznych”. Wykładowca jest absolwentem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kończącym aktualnie staż stomatologiczny. Od 2013 jest polskim korespondentem amerykańskiego towarzystwa naukowego Gerontology Research Group. Już w czasie studiów brał udział w licznych konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, kierunkując swoje zainteresowania i rozwijając wiedzę dotyczącą długości życia. Po ukończeniu studiów brał udział w konferencjach organizowanych przez Instytut Badań Demograficznych Maxa Plancka : w Kopenhadze (2015), Tallinnie (2016) i Rostocku (2017). Ma na swoim koncie publikacje: monografia Max Planck Institute for Demographic Research – autor/współautor rozdziałów poświęconych polskiej populacji semi-superstulatków i stulatków, sylwetka Izraela Kristala, najstarszego mężczyzny świata w wieku 113 lat i w przygotowaniu przypadki amerykańskich superstulatków powyżej 115 lat. Jak podkreśla na rozwój swoich zainteresowań naukowych i badań polskich semi- stulatków nie otrzymuje żadnej pomocy materialnej, także współpraca z GRG ma charakter wolontariatu, opiera się na jego prywatnie finansowanych badaniach. Być może, tak się wydawało słuchaczom UTW, znajdą się środki , by takie badania mogły być prowadzone i dokumentowane, zwłaszcza, że zapewne jest to temat ważny, dokumentujący także złożoną historię naszego państwa i jego obywateli. Wykładowca przedstawił polskich semi-stulatków, pokazując trudności ze zweryfikowaniem dokumentacji potwierdzającej bez wątpienia długość ich życia i ich indywidualne recepty na życie. Trudności ze zweryfikowaniem dokumentów najstarszych Polaków wynikają ze skomplikowanej historii naszego państwa od zaborów począwszy przez obie wojny i ich konsekwencje polityczno- administracyjne. Co ciekawe, zweryfikował także dokumenty potwierdzające wiek najstarszej tarnogórzanki, Stefanii Zacharskiej, która „niestety przeżyła tylko” 109 lat i kilka miesięcy. Okazuje się, że w ogóle 100 latków jest w Polsce wcale pokaźna grupa w czym przeważają kobiety. Podsumowaniem tego wykładu o tajemnicach długowieczności może być porada Fauja Singha, brytyjskiego sikhijskiego maratończyka, który 1 kwietnia 2018 roku skończy 107 lat – został pierwszym 100-latkiem, który ukończył maraton Toronto Waterfront Marathon w 2011 roku. Wyjaśnia i radzi on: „Tajemnica zdrowia i długowieczności polega na tym, żeby się nie stresować. Bądźcie wdzięczni za wszystko, co macie, trzymajcie się z dala od negatywnie nastawionych ludzi, zachowajcie uśmiech i biegajcie.” Wszystkim, którzy by chcieli więcej się dowiedzieć o pracy badacza długowieczności Wacława J. Kroczka polecam stronę: www.najstarsipolacy.pl.

Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 5 lutego 2018

8.01.2018 r. wykład Barbary Szymczyk

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry8.01.2018 r. wykład Barbary Szymczyk doktorantki AJD w Częstochowie „Powróćmy jak za dawnych lat…” Historie przedwojennej Warszawy zamknięte w piosence Wykład, „Powróćmy jak za dawnych lat…” Historie przedwojennej Warszawy zamknięte w piosence , który 8 stycznia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła Barbara Szymczyk doktorantka AJD w Częstochowie bez wątpienia wpisuje się w tegoroczne obchody 100-lecia niepodległości państwa polskiego. Wykład, gawęda o przedwojennej kulturze, ilustrowany piosenkami kabaretowymi -„przebojami” kierowanymi do masowego odbiorcy pozwalał spojrzeć na historię Polski przez pryzmat mniej patetyczny. Otóż bowiem dwudziestolecie międzywojenne to okres bardzo trudny pod wieloma względami; odradzanie się państwa niepodległego wyznacza tworzenie nowej kultury w rodzącym się, czy też jednoczącym społeczeństwie wychowanym w trzech różnych rzeczywistościach rozbiorowych. Jednocześnie powszechna euforia towarzysząca odzyskaniu niepodległości znajduje odzwierciedlenie nie tylko w polityce ale także w kulturze: literaturze, sztuce, coraz bardziej zajmując się także odbiorcą z klasy średniej i proletariatu. I taka powszechna radość, zachłyśnięcie wolnością powodowały rozkwit teatrów, teatrzyków i kabaretów bawiących coraz bardziej masowego odbiorcę. Na tle wielu twórców kultury popularnej dwudziestolecia międzywojennego najbardziej ciekawym, zdaniem wykładowczyni, wydaje się twórczość Władysława Szlengla. Szlengel jest autorem ponad 70 różnych piosenek ( w tym około 40 tang) nagranych w latach 1935–1939. Wśród jego tekstów istotną część stanowiły polskie wersje przebojów zagranicznych i piosenek z filmów, ale tworzył także teksty stylizowane na miejski folklor. Najbardziej popularne współcześnie dla nas jego piosenki: Panna Andzia ma wychodne, Jadziem, panie Zielonka, Dziewczyna z Podwala, oddają klimat środowiska, w którym wyrastał; warszawski folklor z rejonu ulic Chłodnej, Ciepłej i Krochmalnej. Z ciekawostek dotyczących tego twórcy wykładowczyni przywołała pierwszy w Polsce proces o plagiat, który Szlengel wygrał, udowodniwszy przywłaszczenie swojego tekstu. Wykładowczyni Barbara Szymczyk, ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie kończy pracę doktorską na tej uczelni pod kierunkiem prof. Elżbiety Hurnik poświęconą właśnie poetyckiej twórczości Władysława Szlengla. Wykład Barbary Szymczyk o przedwojennym klimacie artystycznym Warszawy był okazją do refleksji w ogóle o polskiej kulturze, historii i nawet antropologii kultury. Okazuje się, że śledząc z pozoru błahe historie związane z choćby popularnymi piosenkami dotykamy spraw ważnych z perspektywy historii i niepodległości państwa polskiego. Tak w treści utworów, jak w kontekście kulturowym czy biografiach ich twórców kryje się bardzo wiele informacji o problemach odradzającego się państwa, problemach i radościach zwyczajnych Polaków. Wykład Barbary Szymczyk prowokuje do refleksji, jak sztuka przekazuje i utrwala pewne wartości i czy jesteśmy świadomymi odbiorcami tego przekazu. Może jak pisał Stanisław Brzozowski: „Życie zbiorowe jest zawsze głębsze, potężniejsze, szersze niż świadomość, która je ujmuje.”

Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 8 stycznia 2018

19.12.2017 Spotkanie z: państwem Beatą i Sebastianem Mendrokami, Krzysztofem Gwoździem i Michałem Sporoniem

Uniwersytet Trzeciego WiekuO szczęściu i…

Z natury swojej człowiek jest wiecznym odkrywcą i poszukiwaczem. To że świat zmieniający się w ostatnich dekadach przełomu wieków XX i XXI dyktuje szalone tempo życia jest już dla wszystkich oczywistością. W tym biegu- czasem nawet nie wiemy za czym i gdzie- pojawia się taki moment refleksji; refleksji, którą przynosi magiczny czas Adwentu i nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Jest to może czas, w którym wszyscy stają się poszukiwaczami utraconego czasu. Czas ma wymiar magiczny- czas to życie, to szansa i jednocześnie nadzieja na spełnienie marzeń; właściwie to jest wyjątkowa okazja, by wykazać się przedsiębiorczością i wykorzystać aktywa, które dostajemy na początku swojej historii gratis- jakby w promocji. Jest więc okazja i trzeba z niej korzystać. No i trzeba odrobinę zaryzykować- nie wiemy bowiem jaka jest wobec nas ta oeconomia divina. Zarządzanie własnym życiem jest zadaniem wcale niełatwym ale przecież można go przeżyć odnosząc korzyści- być po prostu  człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. I to jak osiągać najlepsze „efekty” swojej wyjątkowej lokaty jest tradycyjnie tematem ostatniego grudniowego wykładu-spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z osobami ważnymi dla lokalnej i regionalnej kultury. Ta rozmowa o dobrym inwestowaniu w siebie, w swoje życie udane ma charakter świąteczny i jest rozmową z zaproszonymi gośćmi o szczęściu, rodzinie i tym wszystkim co przynoszą najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Święta, które szczególnie w Polsce mają tradycyjny i magiczny charakter.
Gośćmi tegorocznego spotkania byli państwo Beata i Sebastian Mendrokowie- małżeństwo z kilkunastoletnim stażem, rodzice nastoletniej już córki oraz historyk, kustosz Muzeum w Tarnowskich Górach dr Krzysztof Gwóźdź a także współzałożyciel i wiceprezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Michał Sporoń. Goście są reprezentantami średniego pokolenia i to pozwalało popatrzeć także czy pewne wartości na przekór twierdzeniom „teraz są inne czasy” przetrwały i czy wartości, o których mówi się, że stanowią fundament naszej polskiej kultury są także wyznacznikiem życia młodszych pokoleń.
Szczególnie ważnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku było, że zaproszenie przyjął ks. Sebastian Mendrok, proboszcz- administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy placu Klasztornym w Bytomiu. Ksiądz Sebastian Mendrok podtrzymuje rodzinne tradycje; jego ojciec, już dziś emeryt, jest również pastorem. Także młodszy brat jest pastorem ewangelickim. Żona pastora pracuje zawodowo w urzędzie skarbowym.

Czytaj dalej

Opublikowane: 19 grudnia 2017

4.12.2017 r. wykład Beaty Kiszel kustosz Muzeum w Tarnowskich Górach

Uniwersytet Trzeciego Wiku w Tarnowskich GórachŚw. Barbara w kulturze śląskiej

„Św. Barbara w kulturze śląskiej” to temat wykładu, rozmowy o sztuce i historii naszego miasta, który 4 grudnia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła kustosz tarnogórskiego Muzeum Beata Kiszel. Wykład, gawęda o świętej Barbarze patronce górników w dzień na Śląsku poświęcony tradycji górniczej z perspektywy konterfektu św. Barbary w kulturze śląskiej  był okazją do refleksji w ogóle o śląskiej kulturze, tradycji i etosie życia.
Wykładowczyni Beata Kiszel kustosz  Muzeum w Tarnowskich Górach znana jest słuchaczom UTW  jako autor wielu wystaw, w tym , między innymi, poświęconych zbiorom tarnogórskich kolekcjonerów, ekspozycji pt. „Rodziny tarnogórskie na przestrzeni wieków”, którą wyróżniono w konkursie wojewódzkim na najciekawsze wydarzenie muzealne roku. Za podejmowanie działań edukacyjno- popularyzatorskich w 2010 wyróżniona została Nagrodą Burmistrza w dziedzinie kultury. Jest in spe dyrektorem Muzeum.
Za sprawą wykładu kustosz Beaty Kiszel słuchacze poznali, bądź przypomnieli sobie wyjątkową historię świętej Barbary, patronki górników ale także hutników, rybaków i marynarzy, więźniów,  dobrej śmierci. Wyjątkowej, bo wpisanej w kulturę ślaską jako współpatronki archidiecezji katowickiej.
Wykład kustosz Beaty Kiszel, pozwolił słuchaczom poznać kolejną kartę historii naszego miasta związaną z jego górniczą przeszłością i co za tym idzie szczególną obecnością świętej Barbary w życiu mieszkańców grodu gwarków.
W 1747 roku zostało potwierdzone przez papieża Benedykta XIV istnienie w Tarnowskich Górach bractwa dla uprawiania czci świętej Barbary. Jego członkami byli górnicy.
Stała się święta Barbara z Nikodemii, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli Kościoła, patronką miasta Tarnowskie Góry. Z tego okresu pochodzi „Księga bractwa” przechowywana w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła; zresztą ciągle „aktywna” za sprawą kontynuatorów tego dziedzictwa.
Wykład w dużej części był jednak poświęcony obecności wizerunku świętej Barbary i jej kultu w sztuce. Wykładowczyni zwróciła uwagę na dzieła, które choć znane kryją dla  przeciętnego obserwatora wiele tajemnic. I tak słuchacze na nowo mogli odkrywać miejsca związane z kultem świętej, jak na przykład kaplicę jej poświęconą w tarnogórskim kościele farnym.
Wykład kustosz Beaty Kiszel prowokuje do refleksji, jak sztuka przekazuje i utrwala pewne wartości i czym współcześnie w świecie pełnym różnych możliwości ale także chaosu etyczno-moralnego jest świętość.
Być może odpowiedź na to nurtujące pytanie daje myśl zaczerpnięta z powieści Paula Coelho: „Święty to ten, kto żyje godnie. Wystarczy zrozumieć i stale pamiętać o tym, że jesteśmy tu nie bez powodu i mamy do spełnienia pewną powinność. Wtedy możemy się śmiać z naszych wielkich i małych cierpień i iść przed siebie bez lęku, ze świadomością, że każdy nasz krok ma sens.”

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 4 grudnia 2017

20.11.2017 Wykład dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachSławni na tarnogórskiej ziemi Wpisanie Zabytkowej Kopalni Srebra, a co za tym idzie Tarnowskich Gór, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, a zapewne także dla Śląska, niezwykłym i ważnym wydarzeniem. To nie tylko pozwala cieszyć się z samego faktu istnienia w tak prestiżowym rejestrze pereł światowej kultury ale także pozwala uświadomić sobie i innym, że idea społeczeństwa obywatelskiego jest w naszym mieście obecna nie od dziś; przecież skarby, już światowego dziedzictwa górnictwa kruszcowego, ocalały dzięki społecznikom ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Ciekawą zaś historię srebrnego miasta, jego mieszkańców, a przede wszystkim śląskiej szlachty odkrywa, między innymi, doktor Arkadiusz Kuzio-Podrucki. 11 listopada bieżącego roku właśnie za propagowanie historii Tarnowskich Gór otrzymał szczególną nagrodę – nagrodę Srebrnego Skrzydła, przyznawaną przez Burmistrza Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla gwarkowego grodu. Doktor Kuzio-Podrucki, wespół z dr. Dariuszem Woźnickim, przeprowadził prace nad odnowieniem herbu miasta, który przywrócono piętnaście lat temu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów. Popularyzuje wiedzę o historii Śląska, wygłaszając wykłady i odczyty; jest na stałe związany z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dla którego od wielu lat wygłasza wykłady- wspaniałe gawędy historyczne pozwalające poznać tajemnice naszych przodków. Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku kolejną okazją do poznawania tajemnic historii Tarnowskich Gór. Tym razem słuchacze poznawali wydarzenia związane z wizytami sławnych, znaczących w swej epoce ludzi, którzy gościli w naszym mieście lub w szerszym ujęciu na ziemi tarnogórskiej w historycznej perspektywie od prawie początków miasta do okresu międzywojennego. W tym rejestrze wybitnych osobistości są głowy koronowane, arystokraci, naukowcy, pisarze i poeci, a także politycy. Zapewne szczególnie tajemniczym gościem był poseł turecki Aziz-Aly, wysłany przez sułtana Selima III z misją, zapewne dotyczącą obserwacji rozwoju gospodarczego i zastosowania nowoczesnej maszyny parowej w przemyśle. Tarnowskie Góry gościły tego egzotycznego gościa 2 lipca 1796 roku. Pasjonujących ciekawostek o gościach będących przejazdem lub „służbowo” dla obserwacji rozwijającego się przemysłu, lub ze względów politycznych jest bardzo dużo. Ale o tym zapewne warto przeczytać w nowym wydaniu pracy dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego i dr. Dariusza Woźnickiego pod tytułem „Sławni na ziemi tarnogórskiej”. Poznawanie historii ziemi tarnogórskiej, dziejów magnackich rodów śląskich jest dla słuchaczy UTW zawsze interesujące- mogą czuć dumę z małej ojczyzny i mieć poczucie bycia w miejscu tyleż ciekawym co nawet magicznym. Zapewne gawęda historyczna dr. Arkadiusza-Podruckiego potwierdziła słowa śląskiego pisarza i tarnogórzanina Bolesława Lubosza o genius loci naszego miasta. Zaś refleksję płynącą z wykładu wyrażają najpełniej słowa Cypriana Kamila Norwida: „Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.” Jest pewne, że dzięki wykładom- historycznym gawędom dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyrabiają sobie pozytywne opinie o historii swojej małej ojczyzny i że umacniają one poczucie patriotyzmu lokalnego. Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 20 listopada 2017