23.10.2017 wykład dr. hab. Zbigniewa Zagały O aktywności społecznej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachWspółczesny świat stawia przed ludźmi nowe wyzwania- uświadamia konieczność aktywnego uczestniczenia i współtworzenia przestrzeni społecznej; narzuca branie odpowiedzialności za wspólnotę i możliwość kreowania świata- stąd proponowanie wszelkiej aktywności społecznej i partycypowania każdego obywatela w życiu swojego miasta, kraju, a nawet świata. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję poznać problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Wykład „Aktywne enklawy w biernym otoczeniu. O partycypacji obywatelskiej i jej uwarunkowaniach”, wygłosił 23.10. 2017r. dr hab. Zbigniew Zagała- adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Dr hab. Zbigniew Zagała jest autorem kilkudziesięciu artykułów, głównie w tomach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych, a także publikacji książkowych: „Samodzielni, samorządni, gospodarni. Bojszowy i Wyry. Ocena pierwszej dekady” i napisanej wspólnie z prof. dr. hab. Wojciechem Świątkiewiczem: „Domy kultury w Katowicach. Funkcje założone i realizowane”. Wykładowca, dr hab. Zbigniew Zagała, jest członkiem Rady Centrum Badania Opinii Społecznej; powołany został do tego gremium 17 czerwca 2016 roku przez premier Beatę Szydło. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku , ale także liczni goście uczestniczący w Sympozjum Tarnogórskim, mogli poznać socjologiczne opinie i oceny naukowców, badających problemy społeczeństwa obywatelskiego. Poznali więc różne modele zachowań ludzi decydujące o aktywności bądź bierności. Konkluzja wielu badań dowodzi , że istnieją aktywne enklawy w biernym otoczeniu. Odpowiedź na pytanie o przyczyny braku aktywności nie jest prosta i oczywista. Chyba na wielu płaszczyznach postaw społecznych nie odbiegamy w swoich zachowaniach ograniczonej aktywności od społeczeństw innych państw. Wykład dr. hab. Zbigniewa Zagały prowokuje do przywołania nauki, a właściwie porady na życie szczęśliwe starożytnego filozofa rzymskiego, Marka Aureliusza: „Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.” Wykład odbył się w ramach XVI Sympozjum Tarnogórskiego, którego przewodnim tematem było hasło „Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II”, z inicjatywy Stanisława Kowolika przewodniczącego Fundacji Kolpinga; w skład Komitetu Organizacyjnego tego projektu wchodzi także, między innymi, Magdalena Latacz prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 23 października 2017

02.10.2017r. Wykład inaugurujący 11 rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachInauguracja 11 roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- Tarnogórskiego Stowarzyszenia-UTW otwiera nową dekadę działalności tej szczególnej uczelni, dowodząc, że tarnogórscy seniorzy to ludzie podążający za aktualnymi trendami życia.
Żyjąc w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji słuchacze UTW mają świadomość konieczności aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności, a może przede wszystkim mają czas na realizację swoich pasji i marzeń. Współczesny senior jest aktywny, a jak dowodzą badania naukowe, aktywność zatrzymuje procesy starzenia.
Kilkusetosobowa społeczność tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina prawdę jednego ze starożytnych twórców teatru, Ajschylosa: „Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nauczyć.” i potwierdza retoryczne zapytanie rzymskiego filozofa Cycerona: „Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i że ciągle powinien się uczyć? ”.
Tarnogórzanie są więc w awangardzie aktywnych współczesnych ludzi, odpowiadających wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się świata.
Cenią to co tworzy ich miejsca życia, małej ojczyzny, i poznają problemy, które przynosi rozwój technologiczny, globalizacja czy przeobrażenia społeczne i ekonomiczne.
Żeby zrozumieć świat trzeba znać historię swojej małej ojczyzny i swoje korzenie- stąd jednym z ważniejszych projektów UTW jest odkrywanie historii swojego miasta i regionu.
Inauguracyjny wykład przypominał więc bardzo  ważne dla miasta gwarków wydarzenia związane z  dziejami tarnogórskich ewangelików i tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wykład poświęcony kulturotwórczej roli kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach i jubileuszowi 275-lecia tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej” był okazją do przypomnienia wkładu do powstania i rozwoju naszego miasta właśnie tej ewangelickiej wspólnoty religijnej.
Tarnogórska parafia ewangelicko- augsburska należy do najstarszych na Śląsku i choć jej wspólnota wiernych jest współcześnie stosunkowo nieliczna to jednak pozostaje ważnym elementem miasta i oddziałuje na jego kulturę.
Wykład inauguracyjny: „Kulturotwórcza rola kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach. Jubileusz 275- lecia tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej” wygłosili: ks. Sebastian Mendrok- proboszcz-administrator Parafii Ewangelickiej w Tarnowskich Górach, dr Krzysztof Gwóźdź- kustosz Muzeum Tarnogórskiego oraz mgr Marek Panuś- historyk.
Ksiądz Sebastian Mendrok proboszcz tarnogórskiej parafii od 2012 roku pełni tę funkcję także w parafii ewangelicko-augsburskiej przy placu Klasztornym w Bytomiu. Ksiądz Sebastian Mendrok, który w naszym mieście dał się już poznać z wielu działań, podtrzymuje rodzinne tradycje. Jego ojciec, już dziś emeryt, jest również pastorem.
Doktor Krzysztof Gwóźdź to znawca historii ziemi tarnogórskiej, autor wielu publikacji naukowych a także członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, w którym pełni funkcję kasztelana i I wiceprezesa.
Marek Panuś jest historykiem i zajmuje się popularyzacją wiedzy historycznej. Współpracuje z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Jest autorem książki: „Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945”.
Wykład ze względu na ramy czasowe mógł zaledwie naszkicować tak bogatą i ciekawą historię luteran i tarnogórskich ewangelików, prowokując jednakże do zainteresowania się nią , zwłaszcza, że urokliwy kościół ewangelicki pod wezwaniem Zbawiciela stał się już ważnym miejscem na kulturalnej mapie Tarnowskich Gór; tu odbywają się już od wielu lat „Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”.
Podsumowaniem wykładu inaugurującego 11 rok działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku może być refleksja, myśl Karola Modzelewskiego: „Każdy sposób myślenia o przeszłości wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia współczesnego świata. Rozbieżność sądów wartościujących, choćby w postaci odmiennych ocen ważności, jest zawsze obecna w sporach o interpretację procesów historycznych. Dlatego spory te nie są do końca rozstrzygalne.”


Stanisława Szymczyk – sekretarz TS- UTW

Opublikowane: 2 października 2017

Inauguracja roku akademicki 2017/2018

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryUroczyste „Gaudeamus igitur” zabrzmiało po raz jedenasty w Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów oraz zaproszonych gości w osobach : Marii-Pańczyk Poździej – senator RP ; Barbary Dziuk, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego – posłów RP, Lucyny Ekkert  – radnej sejmiku wojewódzkiego ;  Piotra Skrabaczewskiego  – wiceburmistrza Miasta Tarnowskie Góry  oraz Tomasza Olszewskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej; Stanisława Torbusa– wicestarosty powiatu tarnogórskiego i Sławomira Wilka – radnego powiatowego; Andrzeja Pilota – prezesa WFOŚiGW;  Barbary Mrożek- Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz władze Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wielu z jej przewodniczącą Krystyną Golis.
Zaproszeni goście życzyli studentom – seniorom energii oraz  nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń, zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach.
W  poczet nowych studentów przyjęto 72 osoby, przedstawicielom których wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski wręczył legitymacje studenckie.
Inauguracyjny wykład poświęcony historii parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach wygłosili wspólnie proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach – ks. Sebastian Mendrok, kustosz tarnogórskiego muzeum – Krzysztof Gwóźdź  i historyk Marek Panuś. Relacja z wykładu – niebawem.
A my w nowym roku życzymy sobie, aby  nauka dawała nam nie tylko wiedzę i nowe umiejętności ale przede wszystkim radość z  jej wykorzystania.

 

Opublikowane: 1 października 2017

24.04.2017 r. Wykład operatora filmowego Józefa Szymury

UTW Tarnowskie Góry„Sztuka obrazu filmowego” to temat wykładu, rozmowy o pracy operatora filmowego, który 24 kwietnia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosił twórca obrazu filmowego- operator filmowy Józef Szymura.
Wykład, gawęda o sztuce filmowej i obrazu filmowego z perspektywy twórcy specjalizującego się w filmie dokumentalnym, był okazją do refleksji o filmie i jego wpływie na wyobraźnię odbiorców.
Gość spotkania Józef Szymura to artysta kamery, twórca obrazu filmowego specjalizujący się w filmie dokumentalnym. W swoim dorobku ma realizacje obrazu filmowego seriali telewizyjnych jak np. „Pensjonat pod różą”, seriali dokumentalnych: „Przedszkolandia”, „Centrum Nadziei”, „Kochaj mnie”, cyklu filmów „Polacy na Syberii”. Pracował m.in. z Wojciechem Cejrowskim przy realizacji programów „Boso przez świat”, z Karolem Okrasą „Gotuj z Okrasą” czy z ks. Przemkiem Kaweckim przy programie „Słowo na niedzielę”.
Ciekawe miejsce w jego twórczości zajmuje bez wątpienia film, o którym zresztą nie chciał mówić, „ POCIĄG SPECJALNY WARSZAWA SMOLEŃSK WARSZAWA”.W tym dokumencie Józef Szymura opowiada swoją dramatyczną podróż, przedstawiciela Rodziny Katyńskiej z Tarnowskich Gór; podróż, w którą wybrał się razem z synem Cyrylem, aby przekazać mu pamięć o zamordowanym wujku, poruczniku Konradzie Wolnicy.
Wydarzenia tamtego kwietniowego dnia wywołały  ogromny wstrząs wśród uczestników uroczystości katyńskiej, które stały się kolejną bolesną kartą polskiej historii. Zresztą Józef Szymura podkreślał, że o tym by filmować nie myślał; dopiero naciski wielu osób sprawiły , że w drodze powrotnej zaczął tworzyć swoją filmową opowieść o emocjach jakie towarzyszyły tym dramatycznym przeżyciom Polaków.

Czytaj dalej

Opublikowane: 24 kwietnia 2017

03.04.2017 Wykład dra n.med. Wojciecha Bichalskiego

Zdrowie i profilaktyka
Zdrowie zajmuje naczelne miejsce w hierarchii wartości współczesnego społeczeństwa i coraz bardziej rośnie świadomość i potrzeba działań prozdrowotnych. Okazuje się jednak, że mamy ciągle zbyt mało wiedzy i świadomości profilaktyki zdrowia.
To stało się powodem przygotowanego we współpracy z posłanką na Sejm RP Barbarą Dziuk , współorganizatorką od wielu lat akcji prozdrowotnych Śląska Wiosna ze Zdrowiem, wykładu poświęconego promocji zdrowia.
„Zdrowie i profilaktyka” to temat wykładu, który 3 kwietnia wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr n.med. Wojciech Bichalski.
Wykładowca jest lekarzem chirurgiem, członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich i właścicielem firmy medycznej BI-MED.
Swój wykład dr n.med. Wojciech Bichalski rozpoczął od zaprezentowania prognozy struktury społeczeństwa wykonanej w latach 90. minionego wieku; okazuje się ona trafna. Polska nie odbiega od obrazu społeczeństwa europejskiego – populacja się starzeje. Zatem ważne, by uświadamiać sobie, że starość nie jest chorobą ale normalnym etapem życia z różnymi mankamentami, które można minimalizować; a więc Wykładowca przypomniał ważną zasadę: zaopiekuj się zdrowiem ale rób to rozsądnie.

Czytaj dalej

Opublikowane: 3 kwietnia 2017

20.03.2017 wykład dr Korneli Banaś Systemy totalitarne i metody represji

„Areszt Śledczy w Katowicach w dwóch systemach totalitarnych (w okresie nazizmu i stalinizmu) w latach 1939-1956” to temat wykładu, który 20 marca wygłosiła dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Kornelia Banaś historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Kolejny wykład z mało znanej historii najnowszej był swego rodzaju komentarzem naukowym do projektu zrealizowanego podczas zajęć grupy słuchaczy w styczniu bieżącego roku w czasie wizyty w Areszcie Śledczym w Katowicach.
Wykładowczyni, dr Kornelia Banaś , historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach od wielu już lat spotyka się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenie-UTW, którzy niejednokrotnie mają w pamięci pewne wydarzenia i są one w historii ich losów jednostkowych nadal trudną i bolesną kartą.
To często takie spotkania z dr Kornelią Banaś pozwalają na pewien dystans historyczny wobec własnych emocji i weryfikację różnych informacji.
Słuchacze poznali w zarysie historię Aresztu Śledczego w Katowicach; IPN badał jego funkcjonowanie w systemach totalitarnych w latach 1939-1953, ale system represji działał tu do roku 56.
Z miejscem tym są związane losy wyjątkowych postaci jak na przykład księdza Jana Machy, młodego wówczas kapłana starającego się organizować i nieść pomoc ludziom w sytuacji wojennej, angażującego się w działania podziemia antywojennego.
Ksiądz Jan Macha jest niemal symboliczną ofiarą represji systemu hitlerowskiego; na zakończenie Roku Wiary metropolita katowicki Wiktor Skworc ogłosił go sługą Bożym i tym samym rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, który oddał życie niosąc pomoc zwykłym ludziom dotkniętym tragedią wojenną.
Z innych postaci związanych z Aresztem Śledczym w Katowicach jest pochodzący z Tarnowskich Gór ksiądz Franciszek Blachnicki; to cierpienia w tym miejscu represji systemu hitlerowskiego spowodowały podjęcie przez niego decyzji zostania kapłanem.
Wśród osób represjonowanych w Areszcie Śledczym w Katowicach w systemach totalitarnych: nazistowskim i stalinowskim jest wielu mieszkańców naszego powiatu i powiatów ościennych.

Czytaj dalej

Opublikowane: 20 marca 2017

20.02.2017 Bezpieczny senior

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachWykład:
mł. aspirant Małgorzaty Moczkowskiej ,mł. aspiranta mgr. Krzysztofa Madeja, st. aspiranta Piotra Blazytko i aspiranta sztabowego Roberta Frączka z  KP Policji w Tarnowskich Górach

„Bezpieczeństwo seniora” to temat wykładu- spotkania, które odbyło się 20 lutego. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku -Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, by porozmawiać o różnych aspektach bezpieczeństwa, zwłaszcza takich, które wynikają z dojrzałego wieku.
Wykładowcami byli : młodsza aspirant Małgorzata Moczkowska z Wydziału Prewencji- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, młodszy aspirant Krzysztof Madej z Wydziału  Prewencji- Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego , starszy aspirant Piotr Blazytko z Wydziału Ruchu Drogowego i aspirant sztabowy Robert Frączek z Wydziału Prewencji- Dzielnicowy, z  KP Policji w Tarnowskich Górach
Bezpieczny senior to przede wszystkim człowiek uważny i rozważny , zdający sobie sprawę z ograniczeń wiekowych i szczególnie z wielu bardzo perfidnych metod różnych oszustów wykorzystujących często bezradność lub otwartość osób w wieku bardzo dojrzałym.
Zagrożenia także wynikają ,zwłaszcza w ruchu drogowym, z przeceniania swoich możliwości fizycznych, które z wiekiem stają się ,jak na przykład  prędkość przemieszczania się nawet na przejściu dla pieszych , dosyć ograniczone. Nie demonizując jednak ograniczeń wiekowych trzeba stwierdzić , że w ogóle dyscyplina pieszych pozostawia wiele do życzenia, o czym mówił st. aspirant Piotr Blazytko.

Czytaj dalej

Opublikowane: 20 lutego 2017

06.02.2017 Wykład dr Joanny Przyklenk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachW języku siła!
Rzecz o dobrym i złym użyciu języka – od grzeczności językowej do manipulacji.

Żyjąc w ciągłym pośpiechu staramy się wszystko uprościć, czy usprawnić i często zapominamy , że wpędza nas to w niebezpieczne pułapki; zdrowotne, obyczajowe ale także problemy interpersonalne. Spotkanie z doktor Joanną Przyklenk było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania wartości i niebezpieczeństw komunikacji językowej, która, o czym nikogo nie trzeba przekonywać, wyznacza relacje międzyludzkie; relacje  nadawca-odbiorca.
Doktor Joanna Przyklenk jest pracownikiem naukowym, adiunktem w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Sprawuje funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”, a także
zastępcy przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział Katowice);jest
doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
Wśród wielu działań dydaktycznych i naukowych dr Joanny Przyklenk  są także te związane z nauczaniem języka polskiego jako języka obcego. Jest członkinią Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Prowadziła liczne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Lipsku, Mińsku, Charkowie, Doniecku, Bratysławie, Biszkeku, Tallinie, Tartu, Moskwie, Piatigorsku, Berlinie, Irkucku.

Czytaj dalej

Opublikowane: 6 lutego 2017

09.01.2017 Wykład doktorantki AJD w Częstochowie mgr Elżbiety Hak

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryMetafizyka prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza

Wykład doktorantki AJD w Częstochowie mgr Elżbiety Hak „Metafizyka prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza” był dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku  okazją do poznawania tajemnic malarstwa Jerzego Dudy-Gracza. Artysty, którego dzieła są w odbiorze przeciętnego widza estetycznie dosyć kontrowersyjne. O twórczości autora „Hamleta polnego” mówi się jako o krytycznym, czy też satyrycznym obrazowaniu świata; tego świata, który go otacza i prowokuje do artystycznego moralizowania. Artysta zresztą tak pisał o swojej twórczości: „Inspiruje mnie życie. Wszystko co robię, jest ściśle związane z rzeczywistością, która mnie otacza. Maluję świat, w którym się znalazłem, w sposób będący wynikiem ukształtowania mnie przez niego, a więc jedno zależy od drugiego.”
Wykład doktorantki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mgr Elżbiety Hak był dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku lekcją odkrywania symboliki malarstwa twórcy, którego uhonorowano, między innymi jako zasłużonego dla kultury śląskiej, umieszczając jego popiersie w Galerii Artystów w Katowicach- na placu Grunwaldzkim w dzielnicy Koszutka.
Wykładowczyni, Elżbieta Hak jest absolwentką filologii polskiej AJD, a obecnie doktorantką 4. roku studiów  w dyscyplinie Literaturoznawstwo oraz 1. roku Językoznawstwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się korespondencją sztuk, czyli odczytywaniem malarstwa za pomocą literatury, symboli. Swoją pracę licencjacką poświęciła odczytywaniu metafizyki malarstwa Jerzego Dudy- Gracza, zaś magisterską twórczości Witkacego.
Interesuje się opowiadaniami i malarstwem Zdzisława Beksińskiego.
Wykładowczyni Elżbieta Hak, mottem wykładu o twórczości Dudy- Gracza uczyniła jego słowa:
„Sztuka nie jest wiedzą tajemną. Sztuka jest takim samym zjawiskiem jak szum deszczu czy śpiew ptaków. A ludzie uparli się, żeby rozumieć sztukę.”
Opowieść więc o metafizyce malarstwa „malarza zdeformowanej rzeczywistości”, Dudy –Gracza zwracała uwagę słuchaczy na sens takich zabiegów artystycznych i operowania specyficznymi symbolami i odniesieniami do innych twórców; wszak już inni twórcy głosili, że estetyka brzydoty jest bardziej artystyczna, bardziej prowokująca widza, odbiorcę do refleksji.
Poznali więc słuchacze wybrane prace uznawanego za jednego z wybitnych polskich malarzy współczesnych Jerzego Dudy-Gracza.
Oczywiście nie zabrakło także w prezentacji omówienia cyklu pt. „Golgota Jasnogórska”, dzieła znanego większości słuchaczy z wizyt na Jasnej Górze- oczywiście także budzącego sporo emocji estetycznych. Spotkanie z doktorantką AJD było ciekawym spotkaniem ze sztuka współczesną, która u przeciętnego odbiorcy nie budzi szczególnego entuzjazmu; widz bombardowany prowokacyjnymi technikami i tematami często obscenicznymi szuka jednak w sztuce ukojenia estetycznego. A takiego przeżycia współczesne malarstwo  nie daje zbyt wiele-trudno słuchać tylko o konieczności akceptacji najbardziej często dziwnych pomysłów artystów; najlepszym recenzentem jest widz, który stawia często pytanie na miarę gombrowiczowskiego bohatera (…) jak to mnie zachwyca , kiedy mnie nie zachwyca??
Spotkanie ze sztuką, wykład mgr Elżbiety Hak był dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ciekawą lekcją, jak odczytywać dzieło malarskie i jak reagować na prowokację artystyczną.
Refleksje o sztuce współczesnej można podsumować parafrazując myśl Gombrowicza :Wielka sztuka, będąc wielką i będąc sztuką, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca!

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 9 stycznia 2017

9.12.2016 Wykład „O szczęściu i…”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachSpotkanie z paniami:
Hanną Boratyńską- Lipską, Wacławą Głogowską i Krystyną Trelą-Janus
Tradycyjnie ostatnie grudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma charakter świąteczny i jest rozmową z zaproszonymi gośćmi o szczęściu, rodzinie i tym wszystkim co przynoszą najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Święta, które w Polsce mają szczególnie tradycyjny i magiczny charakter.
Gośćmi tegorocznego spotkania były trzy niezwykłe panie: : Hanna Boratyńska- Lipska, Wacława Głogowska i Krystyna Trela-Janus.
Hanna Boratyńska jest aktorką scen polskich szczególnie związaną z Teatrem Nowym w Zabrzu; zagrała kilkadziesiąt wielkich ról, by wymienić tylko tytułową Norę w dramacie Ibsena, Balladynę Słowackiego czy Ninę w „Mewie” Czechowa. Z wielkim sukcesem wcielała się także w role komediowe.Za swoją pracę artystyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, jak na przykład Srebrne i Złote Maski, Złoty Krzyż Zasługi czy też Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wiele innych.
Pani Hanna Boratyńska-Lipska jest trochę tarnogórzanką dzięki mężowi także aktorowi – śp. Andrzejowi Lipskiemu, tarnogórzaninowi – absolwentowi I liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej.
Pani Wacława Głogowska jest prezesem Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowskich Górach. Przez wiele lat była  nauczycielką i dyrektorką szkoły w Zendku; wychowała wiele pokoleń absolwentów, będąc dla nich wzorem i autorytetem.

Czytaj dalej

Opublikowane: 9 grudnia 2016