07.11.2017 r. wykład dr. Antoniego Winiarskiego Tajemnice minerałów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachLudzkość od zarania dziejów zafascynowana była kamieniami, które pełniły nie tylko funkcję użyteczną, to z nich wyrabiano pierwsze narzędzia, ale także przedmioty ozdobne; miały jednak we wszystkich kulturach także znaczenie magiczne i symboliczne.
Jakie tajemnice skrywają minerały opowiedział studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW w swoim wykładzie „Tajemnice minerałów” doktor Antoni Winiarski.
Samo pojęcie kamień jest wieloznaczne- mogą to być minerały, skały a także kamienie pochodzenia organicznego jak na przykład perły, korale czy kość słoniowa. Wykładowca zaprezentował słuchaczom wybrane minerały, objaśniając na czym polega klasyfikacja minerałów, których zresztą jest zarejestrowanych obecnie aż 4600.Co ciekawe można przypuszczać, że poznawanie świata i kosmosu może tą listę powiększyć- na przykład w 1966 roku odkryto na Księżycu nowy minerał o nazwie armalcolite; w sumie na Księżycu odkryto 3 minerały.
Ciekawa okazuje się  perspektywa historyczna znaczenia w kulturze minerałów i w ogóle kamieni. Co ciekawe kamienie wykorzystywano w Chinach już 6-4 tysiące lat przed nową erą. O kamieniach-minerałach mówi Biblia i mają one wiele znaczeń i interpretacji; kamień jest symbolem Boga, Chrystusa i Kościoła. Doktor Winiarski przedstawił słuchaczom ciekawostki na temat minerałów- jakie mają właściwości, jak rosną i gdzie występują.
Opowieść o minerałach nie mogła się oczywiście obejść bez odniesienia do ich symboliki i znaczenia magicznego. Tu jednak wykładowca jak na naukowca przystało, radził zachować dystans i nie ulegać różnym sugestiom. Oczywiście pokazał jak reklamuje się cudowne właściwości minerałów i kamieni zwłaszcza na różnych tematycznych giełdach.

Czytaj dalej

Opublikowane: 7 listopada 2017

23.10.2017 wykład dr. hab. Zbigniewa Zagały O aktywności społecznej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachWspółczesny świat stawia przed ludźmi nowe wyzwania- uświadamia konieczność aktywnego uczestniczenia i współtworzenia przestrzeni społecznej; narzuca branie odpowiedzialności za wspólnotę i możliwość kreowania świata- stąd proponowanie wszelkiej aktywności społecznej i partycypowania każdego obywatela w życiu swojego miasta, kraju, a nawet świata. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję poznać problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Wykład „Aktywne enklawy w biernym otoczeniu. O partycypacji obywatelskiej i jej uwarunkowaniach”, wygłosił 23.10. 2017r. dr hab. Zbigniew Zagała- adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Dr hab. Zbigniew Zagała jest autorem kilkudziesięciu artykułów, głównie w tomach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych, a także publikacji książkowych: „Samodzielni, samorządni, gospodarni. Bojszowy i Wyry. Ocena pierwszej dekady” i napisanej wspólnie z prof. dr. hab. Wojciechem Świątkiewiczem: „Domy kultury w Katowicach. Funkcje założone i realizowane”. Wykładowca, dr hab. Zbigniew Zagała, jest członkiem Rady Centrum Badania Opinii Społecznej; powołany został do tego gremium 17 czerwca 2016 roku przez premier Beatę Szydło. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku , ale także liczni goście uczestniczący w Sympozjum Tarnogórskim, mogli poznać socjologiczne opinie i oceny naukowców, badających problemy społeczeństwa obywatelskiego. Poznali więc różne modele zachowań ludzi decydujące o aktywności bądź bierności. Konkluzja wielu badań dowodzi , że istnieją aktywne enklawy w biernym otoczeniu. Odpowiedź na pytanie o przyczyny braku aktywności nie jest prosta i oczywista. Chyba na wielu płaszczyznach postaw społecznych nie odbiegamy w swoich zachowaniach ograniczonej aktywności od społeczeństw innych państw. Wykład dr. hab. Zbigniewa Zagały prowokuje do przywołania nauki, a właściwie porady na życie szczęśliwe starożytnego filozofa rzymskiego, Marka Aureliusza: „Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.” Wykład odbył się w ramach XVI Sympozjum Tarnogórskiego, którego przewodnim tematem było hasło „Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II”, z inicjatywy Stanisława Kowolika przewodniczącego Fundacji Kolpinga; w skład Komitetu Organizacyjnego tego projektu wchodzi także, między innymi, Magdalena Latacz prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 23 października 2017

02.10.2017r. Wykład inaugurujący 11 rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachInauguracja 11 roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- Tarnogórskiego Stowarzyszenia-UTW otwiera nową dekadę działalności tej szczególnej uczelni, dowodząc, że tarnogórscy seniorzy to ludzie podążający za aktualnymi trendami życia.
Żyjąc w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji słuchacze UTW mają świadomość konieczności aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności, a może przede wszystkim mają czas na realizację swoich pasji i marzeń. Współczesny senior jest aktywny, a jak dowodzą badania naukowe, aktywność zatrzymuje procesy starzenia.
Kilkusetosobowa społeczność tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina prawdę jednego ze starożytnych twórców teatru, Ajschylosa: „Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nauczyć.” i potwierdza retoryczne zapytanie rzymskiego filozofa Cycerona: „Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i że ciągle powinien się uczyć? ”.
Tarnogórzanie są więc w awangardzie aktywnych współczesnych ludzi, odpowiadających wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się świata.
Cenią to co tworzy ich miejsca życia, małej ojczyzny, i poznają problemy, które przynosi rozwój technologiczny, globalizacja czy przeobrażenia społeczne i ekonomiczne.
Żeby zrozumieć świat trzeba znać historię swojej małej ojczyzny i swoje korzenie- stąd jednym z ważniejszych projektów UTW jest odkrywanie historii swojego miasta i regionu.
Inauguracyjny wykład przypominał więc bardzo  ważne dla miasta gwarków wydarzenia związane z  dziejami tarnogórskich ewangelików i tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wykład poświęcony kulturotwórczej roli kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach i jubileuszowi 275-lecia tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej” był okazją do przypomnienia wkładu do powstania i rozwoju naszego miasta właśnie tej ewangelickiej wspólnoty religijnej.
Tarnogórska parafia ewangelicko- augsburska należy do najstarszych na Śląsku i choć jej wspólnota wiernych jest współcześnie stosunkowo nieliczna to jednak pozostaje ważnym elementem miasta i oddziałuje na jego kulturę.
Wykład inauguracyjny: „Kulturotwórcza rola kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach. Jubileusz 275- lecia tarnogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej” wygłosili: ks. Sebastian Mendrok- proboszcz-administrator Parafii Ewangelickiej w Tarnowskich Górach, dr Krzysztof Gwóźdź- kustosz Muzeum Tarnogórskiego oraz mgr Marek Panuś- historyk.
Ksiądz Sebastian Mendrok proboszcz tarnogórskiej parafii od 2012 roku pełni tę funkcję także w parafii ewangelicko-augsburskiej przy placu Klasztornym w Bytomiu. Ksiądz Sebastian Mendrok, który w naszym mieście dał się już poznać z wielu działań, podtrzymuje rodzinne tradycje. Jego ojciec, już dziś emeryt, jest również pastorem.
Doktor Krzysztof Gwóźdź to znawca historii ziemi tarnogórskiej, autor wielu publikacji naukowych a także członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, w którym pełni funkcję kasztelana i I wiceprezesa.
Marek Panuś jest historykiem i zajmuje się popularyzacją wiedzy historycznej. Współpracuje z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Jest autorem książki: „Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945”.
Wykład ze względu na ramy czasowe mógł zaledwie naszkicować tak bogatą i ciekawą historię luteran i tarnogórskich ewangelików, prowokując jednakże do zainteresowania się nią , zwłaszcza, że urokliwy kościół ewangelicki pod wezwaniem Zbawiciela stał się już ważnym miejscem na kulturalnej mapie Tarnowskich Gór; tu odbywają się już od wielu lat „Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”.
Podsumowaniem wykładu inaugurującego 11 rok działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku może być refleksja, myśl Karola Modzelewskiego: „Każdy sposób myślenia o przeszłości wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia współczesnego świata. Rozbieżność sądów wartościujących, choćby w postaci odmiennych ocen ważności, jest zawsze obecna w sporach o interpretację procesów historycznych. Dlatego spory te nie są do końca rozstrzygalne.”


Stanisława Szymczyk – sekretarz TS- UTW

Opublikowane: 2 października 2017

Inauguracja roku akademicki 2017/2018

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryUroczyste „Gaudeamus igitur” zabrzmiało po raz jedenasty w Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów oraz zaproszonych gości w osobach : Marii-Pańczyk Poździej – senator RP ; Barbary Dziuk, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego – posłów RP, Lucyny Ekkert  – radnej sejmiku wojewódzkiego ;  Piotra Skrabaczewskiego  – wiceburmistrza Miasta Tarnowskie Góry  oraz Tomasza Olszewskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej; Stanisława Torbusa– wicestarosty powiatu tarnogórskiego i Sławomira Wilka – radnego powiatowego; Andrzeja Pilota – prezesa WFOŚiGW;  Barbary Mrożek- Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz władze Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wielu z jej przewodniczącą Krystyną Golis.
Zaproszeni goście życzyli studentom – seniorom energii oraz  nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń, zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach.
W  poczet nowych studentów przyjęto 72 osoby, przedstawicielom których wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski wręczył legitymacje studenckie.
Inauguracyjny wykład poświęcony historii parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach wygłosili wspólnie proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach – ks. Sebastian Mendrok, kustosz tarnogórskiego muzeum – Krzysztof Gwóźdź  i historyk Marek Panuś. Relacja z wykładu – niebawem.
A my w nowym roku życzymy sobie, aby  nauka dawała nam nie tylko wiedzę i nowe umiejętności ale przede wszystkim radość z  jej wykorzystania.

 

Opublikowane: 1 października 2017

24.04.2017 r. Wykład operatora filmowego Józefa Szymury

UTW Tarnowskie Góry„Sztuka obrazu filmowego” to temat wykładu, rozmowy o pracy operatora filmowego, który 24 kwietnia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosił twórca obrazu filmowego- operator filmowy Józef Szymura.
Wykład, gawęda o sztuce filmowej i obrazu filmowego z perspektywy twórcy specjalizującego się w filmie dokumentalnym, był okazją do refleksji o filmie i jego wpływie na wyobraźnię odbiorców.
Gość spotkania Józef Szymura to artysta kamery, twórca obrazu filmowego specjalizujący się w filmie dokumentalnym. W swoim dorobku ma realizacje obrazu filmowego seriali telewizyjnych jak np. „Pensjonat pod różą”, seriali dokumentalnych: „Przedszkolandia”, „Centrum Nadziei”, „Kochaj mnie”, cyklu filmów „Polacy na Syberii”. Pracował m.in. z Wojciechem Cejrowskim przy realizacji programów „Boso przez świat”, z Karolem Okrasą „Gotuj z Okrasą” czy z ks. Przemkiem Kaweckim przy programie „Słowo na niedzielę”.
Ciekawe miejsce w jego twórczości zajmuje bez wątpienia film, o którym zresztą nie chciał mówić, „ POCIĄG SPECJALNY WARSZAWA SMOLEŃSK WARSZAWA”.W tym dokumencie Józef Szymura opowiada swoją dramatyczną podróż, przedstawiciela Rodziny Katyńskiej z Tarnowskich Gór; podróż, w którą wybrał się razem z synem Cyrylem, aby przekazać mu pamięć o zamordowanym wujku, poruczniku Konradzie Wolnicy.
Wydarzenia tamtego kwietniowego dnia wywołały  ogromny wstrząs wśród uczestników uroczystości katyńskiej, które stały się kolejną bolesną kartą polskiej historii. Zresztą Józef Szymura podkreślał, że o tym by filmować nie myślał; dopiero naciski wielu osób sprawiły , że w drodze powrotnej zaczął tworzyć swoją filmową opowieść o emocjach jakie towarzyszyły tym dramatycznym przeżyciom Polaków.

Czytaj dalej

Opublikowane: 24 kwietnia 2017

03.04.2017 Wykład dra n.med. Wojciecha Bichalskiego

Zdrowie i profilaktyka
Zdrowie zajmuje naczelne miejsce w hierarchii wartości współczesnego społeczeństwa i coraz bardziej rośnie świadomość i potrzeba działań prozdrowotnych. Okazuje się jednak, że mamy ciągle zbyt mało wiedzy i świadomości profilaktyki zdrowia.
To stało się powodem przygotowanego we współpracy z posłanką na Sejm RP Barbarą Dziuk , współorganizatorką od wielu lat akcji prozdrowotnych Śląska Wiosna ze Zdrowiem, wykładu poświęconego promocji zdrowia.
„Zdrowie i profilaktyka” to temat wykładu, który 3 kwietnia wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr n.med. Wojciech Bichalski.
Wykładowca jest lekarzem chirurgiem, członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich i właścicielem firmy medycznej BI-MED.
Swój wykład dr n.med. Wojciech Bichalski rozpoczął od zaprezentowania prognozy struktury społeczeństwa wykonanej w latach 90. minionego wieku; okazuje się ona trafna. Polska nie odbiega od obrazu społeczeństwa europejskiego – populacja się starzeje. Zatem ważne, by uświadamiać sobie, że starość nie jest chorobą ale normalnym etapem życia z różnymi mankamentami, które można minimalizować; a więc Wykładowca przypomniał ważną zasadę: zaopiekuj się zdrowiem ale rób to rozsądnie.

Czytaj dalej

Opublikowane: 3 kwietnia 2017

20.03.2017 wykład dr Korneli Banaś Systemy totalitarne i metody represji

„Areszt Śledczy w Katowicach w dwóch systemach totalitarnych (w okresie nazizmu i stalinizmu) w latach 1939-1956” to temat wykładu, który 20 marca wygłosiła dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Kornelia Banaś historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Kolejny wykład z mało znanej historii najnowszej był swego rodzaju komentarzem naukowym do projektu zrealizowanego podczas zajęć grupy słuchaczy w styczniu bieżącego roku w czasie wizyty w Areszcie Śledczym w Katowicach.
Wykładowczyni, dr Kornelia Banaś , historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach od wielu już lat spotyka się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenie-UTW, którzy niejednokrotnie mają w pamięci pewne wydarzenia i są one w historii ich losów jednostkowych nadal trudną i bolesną kartą.
To często takie spotkania z dr Kornelią Banaś pozwalają na pewien dystans historyczny wobec własnych emocji i weryfikację różnych informacji.
Słuchacze poznali w zarysie historię Aresztu Śledczego w Katowicach; IPN badał jego funkcjonowanie w systemach totalitarnych w latach 1939-1953, ale system represji działał tu do roku 56.
Z miejscem tym są związane losy wyjątkowych postaci jak na przykład księdza Jana Machy, młodego wówczas kapłana starającego się organizować i nieść pomoc ludziom w sytuacji wojennej, angażującego się w działania podziemia antywojennego.
Ksiądz Jan Macha jest niemal symboliczną ofiarą represji systemu hitlerowskiego; na zakończenie Roku Wiary metropolita katowicki Wiktor Skworc ogłosił go sługą Bożym i tym samym rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, który oddał życie niosąc pomoc zwykłym ludziom dotkniętym tragedią wojenną.
Z innych postaci związanych z Aresztem Śledczym w Katowicach jest pochodzący z Tarnowskich Gór ksiądz Franciszek Blachnicki; to cierpienia w tym miejscu represji systemu hitlerowskiego spowodowały podjęcie przez niego decyzji zostania kapłanem.
Wśród osób represjonowanych w Areszcie Śledczym w Katowicach w systemach totalitarnych: nazistowskim i stalinowskim jest wielu mieszkańców naszego powiatu i powiatów ościennych.

Czytaj dalej

Opublikowane: 20 marca 2017

20.02.2017 Bezpieczny senior

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachWykład:
mł. aspirant Małgorzaty Moczkowskiej ,mł. aspiranta mgr. Krzysztofa Madeja, st. aspiranta Piotra Blazytko i aspiranta sztabowego Roberta Frączka z  KP Policji w Tarnowskich Górach

„Bezpieczeństwo seniora” to temat wykładu- spotkania, które odbyło się 20 lutego. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku -Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, by porozmawiać o różnych aspektach bezpieczeństwa, zwłaszcza takich, które wynikają z dojrzałego wieku.
Wykładowcami byli : młodsza aspirant Małgorzata Moczkowska z Wydziału Prewencji- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, młodszy aspirant Krzysztof Madej z Wydziału  Prewencji- Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego , starszy aspirant Piotr Blazytko z Wydziału Ruchu Drogowego i aspirant sztabowy Robert Frączek z Wydziału Prewencji- Dzielnicowy, z  KP Policji w Tarnowskich Górach
Bezpieczny senior to przede wszystkim człowiek uważny i rozważny , zdający sobie sprawę z ograniczeń wiekowych i szczególnie z wielu bardzo perfidnych metod różnych oszustów wykorzystujących często bezradność lub otwartość osób w wieku bardzo dojrzałym.
Zagrożenia także wynikają ,zwłaszcza w ruchu drogowym, z przeceniania swoich możliwości fizycznych, które z wiekiem stają się ,jak na przykład  prędkość przemieszczania się nawet na przejściu dla pieszych , dosyć ograniczone. Nie demonizując jednak ograniczeń wiekowych trzeba stwierdzić , że w ogóle dyscyplina pieszych pozostawia wiele do życzenia, o czym mówił st. aspirant Piotr Blazytko.

Czytaj dalej

Opublikowane: 20 lutego 2017

06.02.2017 Wykład dr Joanny Przyklenk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachW języku siła!
Rzecz o dobrym i złym użyciu języka – od grzeczności językowej do manipulacji.

Żyjąc w ciągłym pośpiechu staramy się wszystko uprościć, czy usprawnić i często zapominamy , że wpędza nas to w niebezpieczne pułapki; zdrowotne, obyczajowe ale także problemy interpersonalne. Spotkanie z doktor Joanną Przyklenk było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania wartości i niebezpieczeństw komunikacji językowej, która, o czym nikogo nie trzeba przekonywać, wyznacza relacje międzyludzkie; relacje  nadawca-odbiorca.
Doktor Joanna Przyklenk jest pracownikiem naukowym, adiunktem w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Sprawuje funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”, a także
zastępcy przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział Katowice);jest
doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
Wśród wielu działań dydaktycznych i naukowych dr Joanny Przyklenk  są także te związane z nauczaniem języka polskiego jako języka obcego. Jest członkinią Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Prowadziła liczne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Lipsku, Mińsku, Charkowie, Doniecku, Bratysławie, Biszkeku, Tallinie, Tartu, Moskwie, Piatigorsku, Berlinie, Irkucku.

Czytaj dalej

Opublikowane: 6 lutego 2017

09.01.2017 Wykład doktorantki AJD w Częstochowie mgr Elżbiety Hak

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryMetafizyka prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza

Wykład doktorantki AJD w Częstochowie mgr Elżbiety Hak „Metafizyka prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza” był dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku  okazją do poznawania tajemnic malarstwa Jerzego Dudy-Gracza. Artysty, którego dzieła są w odbiorze przeciętnego widza estetycznie dosyć kontrowersyjne. O twórczości autora „Hamleta polnego” mówi się jako o krytycznym, czy też satyrycznym obrazowaniu świata; tego świata, który go otacza i prowokuje do artystycznego moralizowania. Artysta zresztą tak pisał o swojej twórczości: „Inspiruje mnie życie. Wszystko co robię, jest ściśle związane z rzeczywistością, która mnie otacza. Maluję świat, w którym się znalazłem, w sposób będący wynikiem ukształtowania mnie przez niego, a więc jedno zależy od drugiego.”
Wykład doktorantki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mgr Elżbiety Hak był dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku lekcją odkrywania symboliki malarstwa twórcy, którego uhonorowano, między innymi jako zasłużonego dla kultury śląskiej, umieszczając jego popiersie w Galerii Artystów w Katowicach- na placu Grunwaldzkim w dzielnicy Koszutka.
Wykładowczyni, Elżbieta Hak jest absolwentką filologii polskiej AJD, a obecnie doktorantką 4. roku studiów  w dyscyplinie Literaturoznawstwo oraz 1. roku Językoznawstwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się korespondencją sztuk, czyli odczytywaniem malarstwa za pomocą literatury, symboli. Swoją pracę licencjacką poświęciła odczytywaniu metafizyki malarstwa Jerzego Dudy- Gracza, zaś magisterską twórczości Witkacego.
Interesuje się opowiadaniami i malarstwem Zdzisława Beksińskiego.
Wykładowczyni Elżbieta Hak, mottem wykładu o twórczości Dudy- Gracza uczyniła jego słowa:
„Sztuka nie jest wiedzą tajemną. Sztuka jest takim samym zjawiskiem jak szum deszczu czy śpiew ptaków. A ludzie uparli się, żeby rozumieć sztukę.”
Opowieść więc o metafizyce malarstwa „malarza zdeformowanej rzeczywistości”, Dudy –Gracza zwracała uwagę słuchaczy na sens takich zabiegów artystycznych i operowania specyficznymi symbolami i odniesieniami do innych twórców; wszak już inni twórcy głosili, że estetyka brzydoty jest bardziej artystyczna, bardziej prowokująca widza, odbiorcę do refleksji.
Poznali więc słuchacze wybrane prace uznawanego za jednego z wybitnych polskich malarzy współczesnych Jerzego Dudy-Gracza.
Oczywiście nie zabrakło także w prezentacji omówienia cyklu pt. „Golgota Jasnogórska”, dzieła znanego większości słuchaczy z wizyt na Jasnej Górze- oczywiście także budzącego sporo emocji estetycznych. Spotkanie z doktorantką AJD było ciekawym spotkaniem ze sztuka współczesną, która u przeciętnego odbiorcy nie budzi szczególnego entuzjazmu; widz bombardowany prowokacyjnymi technikami i tematami często obscenicznymi szuka jednak w sztuce ukojenia estetycznego. A takiego przeżycia współczesne malarstwo  nie daje zbyt wiele-trudno słuchać tylko o konieczności akceptacji najbardziej często dziwnych pomysłów artystów; najlepszym recenzentem jest widz, który stawia często pytanie na miarę gombrowiczowskiego bohatera (…) jak to mnie zachwyca , kiedy mnie nie zachwyca??
Spotkanie ze sztuką, wykład mgr Elżbiety Hak był dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ciekawą lekcją, jak odczytywać dzieło malarskie i jak reagować na prowokację artystyczną.
Refleksje o sztuce współczesnej można podsumować parafrazując myśl Gombrowicza :Wielka sztuka, będąc wielką i będąc sztuką, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca!

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 9 stycznia 2017