Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia?

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz, który:

– jest emerytem lub rencistą,
– jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,

- złoży deklarację oraz opłaci w momencie jej złożenia składkę członkowską za rok akademicki w wysokości 50 zł,


Po wpisaniu się na listę członków każdy otrzymuje legitymację, która uprawnia go do korzystania z oferty Stowarzyszenia.

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują wpłaty składki rocznej do końca listopada danego roku akademickiego. Fakt ten jest potwierdzany pieczątką w posiadanej legitymacji. 
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :

– w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)

– w biurze Stowarzyszenia przy ul Opolskiej 21, które czynne jest w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00
Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem banku.