Organizacja wykładów i zajęć w roku akademickiego 2018/2019

Wykłady odbywają się co dwa tygodnie , zawsze w poniedziałek o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego.
O tematyce  wykładu słuchacze są informowani:
- podczas poniedziałkowych spotkań wykładowych,
- na stronie internetowej Stowarzyszenia www.utwtg.pl
Udział w nich jest nieodpłatny

Zajęcia fakultatywne odbywać się będą jeżeli utworzą się grupy liczące co najmniej 12 osób. Warunkiem uczestnictwa w nich jest opłacenie składki członkowskiej. Koordynatorem z ramienia zarządu d/s zajęć fakultatywnych jest Maria Gołąbska –Marulewska tel. 691 099 931

Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów:
- informatyki w wymiarze 2 godziny lekcyjne , co dwa tygodnie
- języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego w wymiarze 2 godziny lekcyjne, co dwa tygodnie
- aerobiku,  gimnastyki w wodzie i usprawniająco- leczniczej, tańca połączonego z  gimnastyką, pilatesu , jogi i ćwiczeń ruchowych w wymiarze 45 – 60 min
tygodniowo
- florystyki w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie ,
-rękodzieła artystycznego i malarstwa w wymiarze 2,5 godziny –raz w miesiącu.
Odpłatność za zajęcia wynosi:
– informatyka, języki obce  – 130 zł/ rok
– rękodzieło artystyczne, malarstwo     – odpłatność uzależniona od liczby uczestników + koszt materiałów,
– florystyka – odpłatność uzależniona od liczby uczestników+ koszt materiałów,
– gimnastyka z tańcem ,  – 10 zł/ zajęcie
– gimnastyka w wodzie – 12 zł/ zajęcie
– areobik ,gimnastyka usprawniająco- lecznicza – 5 zł/ zajęcie.
– ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitness – 45 zł/m-c
– yoga -12 zł/zajęcie i opłacane z góry za cały m-c

Odpłatności za
– języki obce i informatykę należy uregulować za cały rok akademicki do 30 listopada danego roku u starosty grupy lub wpłacić na konto bankowe
stowarzyszenia.
 – zajęcia ruchowe opłacane są za dany miesiąc u starosty grupy, za wyjątkiem gimnastyki w wodzie