09.04.2018

Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka „O znaczeniu lasów”

Spotkanie z mgr. inż. Grzegorzem Lisiakiem zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania znaczenia społecznego, gospodarczego i ekologicznego lasów w Polsce. Lasy, ochrona dobrostanu przyrody to w ostatnim czasie temat prawie polityczny, a przynajmniej tak przedstawiany. Jakby nie popatrzeć to wszechobecne w naszym życiu różnego rodzaju media prowokują do zastanowienia się, jaka jest „polityka” ochrony lasów i w ogóle przyrody, a na pewno zmusza do uświadomienia sobie, jak prowadzi się gospodarkę leśną. Myśl Alberta Schweitzera : „Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą.” najpełniej oddaje atmosferę ostatnich debat nad ochroną lasów, ale także w ogóle środowiska naturalnego. Chciałoby się powiedzieć, że ilość i charakter działań organizacji proekologicznych budzi wiele pytań i wątpliwości. I właśnie potrzeba poznania faktów związanych z gospodarką leśną stała się punktem wyjścia wykładu „Znaczenie społeczne, gospodarcze i ekologiczne lasów w Polsce”, który 9 kwietnia wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr. inż. Grzegorz Lisiak.
Wykładowca to leśnik o dużym doświadczeniu zawodowym, które zdobywał pracując po skończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w Nadleśnictwie Wałcz, później w Nadleśnictwie Świerklaniec; obecnie sprawuje funkcję dyrektora do spraw rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Wykładowca, mgr. inż. Grzegorz Lisiak, przedstawił słuchaczom dane ogólne o zasobach leśnych w Polsce  w perspektywie historycznej, strukturę własności lasów i obszernie omówił funkcje lasu. Oczywiście głównym punktem odniesienia były lasy Śląska, które z własnych obserwacji słuchacze znają. Aby las mógł spełniać swoje wielorakie funkcje, konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i dlatego wykładowca podał wiele przykładów, objaśniających na czym polega ochrona i zagospodarowanie lasów. Zapewne ta rozmowa o rozwoju polskich lasów pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko „politykę” ochrony środowiska, funkcjonowanie i funkcje lasów, pracy leśników; jest przecież uniwersalna myśl zapisana w starym przysłowiu: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.” Człowiek przemija, a świat przyrody jest trwały, niezmienny.
Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka, poruszając wiele problemów nie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania słuchaczy, ale na pewno uświadomił potrzebę świadomego poznawania spraw związanych z ekologią i funkcjonowaniem lasów w Polsce i świecie; i na taką świadomość i korzystanie z profesjonalnych źródeł informacji zwrócił uwagę.
Wykład prowokuje także do refleksji, którą wyraża myśl Alberta Einsteina : „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 9 kwietnia 2018